ZU Dom zdravlja Bužim traži vozača

Konkurs za prijem na neodređeno vrijeme

Vozač na neodređeno vrijeme

KONKURS OSTAJE OTVOREN 15 DANA RAČUNAJUĆI OD 23.11.2016.g

Pored sve zakonski obavezne dokumentacije, biće i usmeni interviju.

Sve prijave poslati na  adresu :

ZU Dom zdravlja Bužim , ul. Generala Izeta Nanića br. 36 Bužim 72245 sa naznakom za ”Komisiji za prijem vozača u radni odnos – prijava za konkurs ”