Image default
Arhiva

Znate li podesiti rad motorne pile bez majstora?

Možda je najlakše odnijeti motornu pilu na podešavanje kod majstora, ali zašto ne pokušate sami to uraditi? Mi vas vodimo kroz proces podešavanja. Postani svoj majstor.

Za portal PRAVI SAVJETI.info piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Za podešavanje rada motora uz vijak LA ili T za podešavanje praznog hoda motora, na rasplinjaču postoje još dva vijka označena slovima L i H. S vijkom označenim slovom L (Low) dodatno se podešava rad motora u praznom hodu dok se s vijkom označenim slovom H (High) podešava rad motora pri punom opterećenju, odnosno pri najvećem gasu.

Većina proizvođača motornih pila smjernice za podešavanje rasplinjača pomoću tih vijaka daje u obliku naljepnice na kućištu pile gdje je prikazano da se svaki vijak treba odvinuti od početnog (zategnutog) stanja za npr. 3/4 kruga ili 1 puni krug u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. To je početno stanje koje proizvođač preporučuje u slučaju kada je rad motora potrebno podešavati.Koje su naznake da je rad motora potrebno podešavati?

Kada upalimo pilu, u praznom hodu uključimo kočnicu lanca (zbog sigurnosti) i vrtimo pilu u svim smjerovima. Ako motor zastajkuje to je znak da u prostor cilindra iznad klipa dolazi prebogata smjesa goriva i zraka i potrebno je L vijak malo okrenuti u smjeru kazaljke na satu kako bi osiromašili smjesu. Nakon toga postupak treba ponoviti sve dok motor ne postigne normalan rad.

Sljedeći korak je da otpustimo kočnicu lanca i polagano dodajemo gas. U slučaju da se prilikom dodavanja gasa motor počinje gušiti to je znak da je smjesa goriva i zraka siromašna i da ju treba povećati. Obogaćivanje smjese postiže se okretanjem L vijka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Vijak je potrebno malo okreniti u lijevo i zatim ponoviti postupak s dodavanjem gasa. Ako motor ima normalno i ravnomjerno ubrzavanje to je znak da je rasplinjač ispravno podešen s L vijkom.

Rasplinjač je najčešće potrebno podešavati kada dolazi do promjene nadmorske visine odnosno kada je na većim nadmorskim visinama zrak rijeđi (ima manje kisika) pa smjesa mora biti siromašnija. S H vijkom regulira se najveći dopušteni broj okretaja motora koji bi se trebao kretati oko 12 000 min-1 (ovisno o preporuci proizvođača motorne pile).

Okretanjem H vijka u desno smanjujemo dovod goriva, osiromašujemo smjesu i samim time povećavamo najveći broj okretaja motora, odnosno okretanjem vijka u lijevo povećavamo dotok goriva, obogaćujemo smjesu i sljedno tome smanjujemo najveći broj okretaja. Najveći broj okretaja treba podešavati uz pomoć elektro-magnetskog tahometra (mjerača broja okretaja), ali u slučaju da ga nema onda po zvuku motora pri najvećem gasu. Ako se motor guši pri najvećem gasu to je znak da je smjesa prebogata i H vijak treba malo okrenuti u desno, odnosno ako motor pri najvećem gasu vrišti, broj okretaja je prevelik i smjesu treba obogatit okretanjem H vijka u lijevu stranu.

Treba imati na umu da prekoračenjem najvećeg broja okretaja može doći do oštećenja na motoru, dok se kod smanjenog broja okretaja smanjuju performanse pile. Podešavanje rasplinjača se uvijek radi kada je filter zraka čist i kada je motor ugrijan na radnu temperaturu. Da je smjesa prebogata upućuje i crni talog na svjećici, odnosno ako svjećica izgleda svijetlo i isprano smjesa je presiromašna. Kod ispravno podešenog rasplinjača svjećica je bez taloga čađe na sebi i tamno smeđe boje.

Ako ni nakon preporučenog postupka podešavanja rasplinjača motor ne radi kako treba, postoji vjerojatnost da je došlo do oštećenja (otvrdnjavanja) membrana u rasplinjaču. U tom slučaju preporuka je dati pilu u servis.

Neki modeli novih motornih pila imaju potpuno elektroničko upravljanje motorom gdje se u svakom radnom stanju regulira trenutak paljenja i doziranje goriva. U tom postupku uzimaju se u obzir vanjski uvjeti poput temperature, visinskog položaja (količina kisika u zraku) i kvalitete goriva sa čime se postiže optimalan rad motora, konstantni najniži i najviši broj okretaja i vrlo dobro ponašanje pri ubrzanju.

S takvim sustavima u potpunosti se otklanja ručno podešavanje rasplinjača koje je prethodno opisano. STIHL takav sustav na svojim motornim pilama naziva M-tronic, dok Husqvarna svoj sustav naziva AutoTune.

Related posts

Javni poziv: Preduzetnički fond za mlade

SAVJETNICI

Pustite svoju djecu da se posvađaju

SAVJETNICI

Znaš li ovo o Džennetu (VIDEO) ᴴᴰ

SAVJETNICI

Leave a Comment