Image default
Arhiva

Znaš li ovo o dobrovoljnom postu?

Pozivamo sve one koji žude za Allahovom milošću i koji se boje Džehennemske vatre da poste dobrovoljne dane posta, jer evo zima je i dani su kraći, pa kada smo mogli postiti onako duge i tople ljetne dane, zašto onda ne postiti ponekad sada kada je lakše, i na taj način tražiti Allahovo zadovoljstvo.

Za portal www.pravisavjeti.info piše: Mirzet Džanić

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem,: Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje, dobro djelo se nagrađuje desetorostruko, do 700 puta, a Uzvišeni Allah je rekao: – Osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.” (Muslim)

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog roba koji posti dan na Allahovom putu, a da Allah neće s tim danom udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (koliko se putuje za sedamdeset godina).” (Buharija)

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: “Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, se trudio da posti ponedeljak i četvrtak.” (Tirmizi)

Usama Ibn-Zejd, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: postio ponedjeljak i četvrtak, a kada je upitan o razlogu, rekao je: ”Ljudska djela se predočavaju Allahu dželle šanuhu, u tim danima.”
(Sahih (Sahih ebi-davud, 2128.), Ebu-Davud (7/100/2419).

Tekst priredio i obradio student druge godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Mirzet Džanić.

Related posts

Velikosrpski projekat se nastavlja

SAVJETNICI

Prašina ispod vašeg kreveta bi mogla biti opasna

SAVJETNICI

Oči zatvorim i put putujem

SAVJETNICI

Leave a Comment