Image default
ArhivaSavjeti

Značaj tretiranja voća i “plavog prskanja”

Činjenica je da danas nema ozbiljne proizvodnje voća a ni povrća bez upotrebe pesticida. Iz iskustva znamo da je prisutna i pojava da “organski” poizvođači ponekad pomoć pronađu u korištenju pesticida.

Za portal pravisavjeti.info piše: Munib Prošić dipl. ing. agr.

Svakodnevno korištenje pesticida je realnost i neminovnost u svakoj ozbiljnijoj proizvodnji i to nije toliki problem dok se poštuju upute navedene na deklaracijama i u upustvima proizvođača za te preparate.
Redovno napominjemo i podstičemo poljoprivrednike i voćare da se raspitaju, pročitaju, u najmanju ruku ukucajte na “google” pitanje, neko je sigurno već obradio tu temu…

Danas pišemo o tretiranju u narodu poznatom kao “plavo prskanje”.

Napominjemo da nećemo navoditi neki od preparata, zbog toga što nismo plaćeni da reklamišemo ili favoriziramo neku kompaniju, na terenu sami prosudite šta vam je pristupačnije i logičnije za upotrebu u dogovoru s agronomom ne terenu.

Ovo tretiranje vršimo sa najstarijim preparatom ali veoma korisnim i efikasnim, naravno radi se o bakru, čija je uloga preventivna zaštita biljaka prije kretanja vegetacije od velikog broja bolesti koje bi se inače razvile i nanijele velike ekonomske štete u voćnjacima, smanjile prinose i pokvarile izgled i cijenu proizvoda.

Svaki agronom na ovu temu ima svoje mišljenje i svoja iskustva, ali uglavnom se slažemo da je najbolje početi s plavim prskanjem u jesen nakon opadanja listova sa biljke, samim tim zaštitimo ranice koje su nastale odvajanjem lista od grančica, najkasnije do početka kretanja vegetacije.

Bakrenim preparatima suzbijamo:
– kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans),
– šupljikavost lista koštićavog voća (Clasterosporium carpophilum),
– rogač šljive (Taphrina pruni) ,
– čađavu krastavost jabuke i kruške (Venturia spp.),
– bakterijski rak (Pseudomonas spp.)…

Bakarni preparati se primjenjuju u zasadima oraha i lijeske u cilju preventivne zaštite od bakterioza (Xanthomonas spp.) koje mogu uzrokovati velike štete stvaranjem rak rana na granama. Prskanje treba također obaviti u jesen nakon berbe ili pred kretanje vegetacije.

Prilikom tretiranja treba voditi računa o kvalitetu prskanja, voće je potrebno dobro oprskati sa svih strana i  “okupati” rastvorom, jer prouzrokovači bolesti prezimljuju na kori,u ranicama,  u rašljama grana i pukotinama.

Za istovremeno suzbijanje štetočina koje prezimljuju na i pod korom voća i vinove loze (jaja crvenog voćnog pauka, zimska jaja lisnih vaši ) bakarnim preparatima potrebno je dodati i mineralno ulje.

Napominjemo da na tržištu BiH postoje preparati koji su već kombinirani, spremni za upotrebu, a možemo i sami praviti kombinacije uz dogovor sa agronomom.

Pravovremenim izvođenjem zimskog prskanja voćaka i vinove loze bakarnim preparatima značajno smanjujemo kasniju jaču pojavu ekonomski najznačajnih bolesti u toku vegetacije.

Ostavite komentar, vaše mišljenje i ocjenu našeg rada i naših tekstova.

PREPORUČENO JE I DOZVOLJENO PRENOŠENJE AUTORSKOG TEKSTA UZ OBAVEZNO NAVOĐENJE PORTALA www.savjetnici.info KAO IZVORA I AUTORA TEKSTA.

Piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Related posts

Mešter za malinu

Je li vegetarijanska prehrana skupa?

U ovoj godini realizacija aktivne politike zapošljavanja

Leave a Comment