Zloupotreba kanabisa

Pitanje: Imam jedno pitanje u vezi napaštanja dana koje nisam mogla postiti u toku ramazana. Zanima me da li je ispravno postiti isti broj dana koji nisam mogla postiti u ovom zimskom periodu godine, s obzirom da je sada dan dosta kraći? Da li je grijeh na taj način izvršiti spomenutu obavezu napaštanja propuštenih dana posta?
Odgovor: Obaveza napaštanja propuštenih dana ramazanskog posta spada u vremenski neodređene obaveze, uz napomenu da ih svakako treba napostiti prije nastupa narednog ramazana. Nije grijeh da ih napostite u bilo kojem periodu godine, mimo dana Bajrama, pa i u zimskom vremenu kada je dan kraći, budući da nije fiksno određeno kada te dane treba napostiti. Općenito, kad se nađe pogodno vrijeme treba ga iskoristiti i što prije napostiti propuštene dane. Mišljenja smo da kratkoća dana ne treba biti jedini kriterij pri odabiru dana za napaštanje propuštenih dana posta.

Pitanje: Kanabis je jedna od biljaka čije je korištenje zakonom zabranjenoa. Međutim, danas je opće poznato da je ta biljka veoma ljekovita i da može značajno doprinijeti pri liječenju mnogih, itekako teških, bolesti. U javnosti se to i dalje predstavlja kao zabranjeno sredstvo koje šteti, a medicina tvrdi suprotno. Mene interesuje kakav je stav islama po pitanju kanabisa, i da li je njegovo korištenje zabranjeno ili nije?
Odgovor: Budući da se uzgajanje kanabisa može zloupotrijebiti u svrhu proizvodnje droge, čija je upotreba, izvan farmaceutske/medicinske nauke i prakse, šerijatski i zakonski zabranjena, a pod izgovorom da se koristi u svrhu liječenja, neophodno je da ovo pitanje ostane pod kontrolom nadležnih stručnih/državnih organa.