Image default
Arhiva

Zeleni ekonomski razvoj podstiče nova radna mjesta

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio je javni poziv za korištenje sredstava Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu. Ukupan raspoloživi budžet za ovaj Javni konkurs je 2.000.000,00 KM.

Revolving fond pri Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH je oformljen u okviru projektne komponente 3 (Formiranje legislativnih  okvira i finansijskih mehanizama) projekta Zeleni ekonomski razvoj – GED (Green Economic Development). Bitno je naglasiti da osim javnih objekata, kroz Javni poziv za korištenje sredstava iz Revolving fonda, sredstva mogu dobiti i privredna društva na prostoru FBiH.

Osnivanje Revolving fonda čini jedan veliki iskorak cijelog projekta, obzirom da se na taj način osigurava samoodrživost cijelog sistema. Na ovaj način je omogućeno izvršiti rekonstrukcije javnih objekata po povoljnim uslovima, te osigurati bolje uvjete za korisnike tih prostora.

Zajedno sa institucionalizacijom energijskog menadžmenta, ovakvi projekti će omogući bolje upravljanje i korištenje javnih budžeta i samim time osigurati bolju budućnost za građane Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo uskoro slične finansijske mehanizme oformiti i u okviru Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Projekat Zeleni ekonomski razvoj već treću godinu implementira Sektor za energiju i okoliš UNDP BiH u saradnji sa partnerima: Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Švedskom ambasadom u BiH, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Glavni cilj projekta je kreiranje povoljnog ambijenta za ulaganja u projekte energijske efikasnosti i samoodrživost takvog sistema, uz kreiranje novih zelenih radnih mjesta.

akta.ba

Related posts

Evo posla: Google treba hiljade uposlenika za nadzor YouTube

Nova saznanja: Mala beba, uplašen čovjek

Stanje na putevima

Leave a Comment