“ZEDA”: Konkurs za dizajniranje logotipa

Logotip treba da simbolizuje sveukupnost kvaliteta proizvoda, što između ostalog podrazumijeva i tehničku sigurnost proizvoda, primjenu ekoloških principa i materijala u proizvodnji, moderan i originalan dizajn, trajnost i jednostavnost u primjeni/korištenju i druge osobine koje u širem smislu definišu kvalitet proizvoda.
Logotip mora biti originalan prepoznatljiv i cjelovito osmišljen.
Logotip mora biti aplikativan za štampu na različite materijale i predmete.
Logotip treba da sadrži asocijaciju na BiH, Grad Zenicu, Agenciju ZEDA i pojam “izvrsnost”.

Uslovi Konkursa:

1. Učešće na Konkursu je anonimno. Rad se označava šifrom na poleđini svakog prijedloga. Uz rad se prilaže zatvorena koverta sa označenom šifrom i naznakom “autor” u kojoj su sadržani podaci o autoru (ime i prezime, matični broj, izjava da je predloženi rad izvorno autorsko djelo, te potpis autora).

2. Radovi se dostavljaju u štampanom obliku i u elektronskoj formi na prikladnom mediju. Elektronska forma može biti zaštićena. Autor čiji rad bude prihvaćen, dužan je naknadno dostaviti i elektronsku formu koja se može dalje koristiti.

3. Jedan autor može kandidovati više radova.

4. Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine. Članovi Konkursne komisije i zaposlenici Agencije ZEDA i njihova bliska rodbina ne mogu sudjelovati u Konkursu.

5. Uz rad obavezno priložiti opis.

6. Dodatno će se vrednovati:
– knjiga standarda
– mogućnost izrade u 3D (moguća primjena kao samostojeća forma na radnom stolu)
– dizajnersko rješenje plakete koja će se dodjeljivati dobitnicima priznanja za kvalitet proizvoda

7. Blagovremeno prispjele prijedloge ocjenjivat će zvanična Konkursna komisija.

8. Komisija će donijeti odluku o dodjeli jednokratnih otkupnih nagrada u neto iznosima:

– prva nagrada………………………………1000,00 KM
– druga nagrada………………………………500,00 KM

9. Isplatom otkupnih nagrada autorima, autorska prava prelaze na Agenciju ZEDA čime ona stiče ekskluzivno pravo korištenja otkupljenog logotipa i eventualnih modifikacija.

10. Komisija ima pravo konsultacije sa autorima nagrađenih radova o konačnom rješenju.

11. Ako Komisija odluči da nijedan od prispjelih prijedloga na zadovoljava kriterije Konkursa zadržava pravo da ne izabere niti jedno predloženo rješenje.

12. Komisija može da ne dodijeli neku od nagrada ili da neku od nagrada dodijeli za dva ili više pristiglih radova.

13. Ukoliko se naknadno utvrdi da je logotip plagijat, Komisija ima pravo da poništi odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

14. Prijedlog u zapečaćenoj pošiljci, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“ dostaviti lično ili poštom do 05.12.2016. godine, do 15.00 sati, na adresu: Zenička razvojna agencija ZEDA, Školska 4, 72 000 Zenica

15. Dodatne informacije se mogu dobiti u Agenciji ZEDA, tel. 032/449 410 ili putem e mail-a [email protected]

16. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

17. Svi učesnici će biti pismeno obavješteni o rezultatima Konkursa. Prijedlozi logotipa koji ne budu izabrani bit će vraćeni autorima i Agencija ih ne može ni na koji način koristiti.

18. Prijavom na Konkurs učesnici neopozivo prihvataju sve tenderske uslove.

19. Ovaj Konkurs se objavljuje u novinama, na službenim web stranicama Agencije ZEDA www.zeda.ba i Grada Zenica www.zenica.ba .