Image default
Arhiva

Zbog ovog vaše koke ne nose jaja!

Na adresu portala PRAVI SAVJETI.info došlo je pitanje koje glasi:

Poštovani, molim vas da mi objasnite zašto moje koke više ne nose jaja?

Za portal PRAVI SAVJETI.info odgovara: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Poštovani čitatelju zahvaljujemo vam se na ukazanom povjerenju.

Naime, odgovor na vaše pitanje zahtjeva više vremena i prostora, ali pokušat ćemo navesti i obrazložiti osnovne razloge koji bi mogli dovesti do tog problema. Većinom su to kombinacija više faktora, koji kad se pojave dolazi do ovakvih problema. To su:

– NEDOVOLJNA IZLOŽENOST KOKI NOSILJA SVJETLOSTI,
– NEADEKVATNA ISHRANA NOSILJA,
– STAROST NOSILJA,
– BOLESNA STANJA,
– STRESNA STANJA.

Zašto je svjetlost tako bitna za koke nosilje?

Koke nosilje osjetljive su na količinu i intenzitet dnevnog svjetla, pa svaka promjena može nepovoljno da utiče na proizvodnju jaja. Nije neuobičajeno da se u ranu jesen smanji proizvodnja jaja, jer upravo u to doba godine dani postaju sve kraći.

Uvodite vještačko svjetlo u prostoriju

Uvođenjem vještačkog osvetljenja možete obezbjediti dovoljnu količinu svjetla za vaše koke nosilje, pad proizvodnje jaja može se spriječiti. Uz pomoć vještačkog osvjetljenja možete obezbjediti dovoljnu količinu svjetla za vaše koke bez obzira na godišnje doba. Najčešće, broj sati svjetla koje koke nosilje iziskuju iznosi od 14 do 16 sati.

Inače količina vještačkog svjetla biće najveća zimi, a najmanja tokom ljeta.

Imajte na umu da svaka promjena u količini i intenzitetu svjetlosti mora biti postepena.

Djelovanje ishrane na količinu jaja

Kako bi održale maksimalnu proizvodnju jaja, koke nosilje zahtjevaju kvalitetnu, uravnoteženu i izbalansiranu ishranu. Neodgovarajuća ishrana koka nosilja može vremenom da prouzrokuje smanjenje nosivosti.

Jedan od problema povezanih sa ishranom je i nedostupnost svježih i čistih izvora vode. Ovo se najčešće dešava tokom zimskih mjeseci kada se voda lako smrzava.

Količina vode za  piće je naročito važna za količinu jaja

Obezbjedite vašim kokama slobodan pristup vodi uz pomoć odgovarajućih pojilica. Važno je da su pojilice dovoljno duboke kako se voda ne bi prosipala, kao i da su tupih ivica. Takođe, pojilice bi trebalo redovno čistiti i dezinfikovati.

Higijenska ispravnost trebalo bi da bude prioritet, jer kokoške na kvalitet vode gotovo u trenutku reaguju. Ukoliko voda nije dostupna u dovoljnim količinama, može doći i do mitarenja, a zatim i do potpunog prestanka proizvodnje jaja.

Ne zaboravite da ishrana kokoši mora da zadovolji njihove potrebe za energijom, proteinima, mineralima, vitaminima, kao i još nekim veoma potrebnim elementima. Ukoliko se potrebe za ovim nutritivnim elementima ne zadovolje, može doći do nepravilnosti u rastu, održanju tjelesne mase, te nosivosti.

Preporučljivo je da smjese za koke nosilje sadrže od 16% do 18% proteina, kao i adekvatnu količinu energije, kalcijuma, fosfora, kao i drugih mikroelemenata i vitamina.

Kako stres utiče na nosivost jaja?

Iznenadni strah najčešći je uzrok stresa, a njega može izazvati bilo kakva neuobičajena aktivnost u živinarniku, ili van njega. Čest uzrok stresa kod koka nosilja jeste i nagla promjena temperature, pa obezbjedite ujednačeno topao i suh smeštaj za vaše koke.

Da li ste izvršili premeštaj vaših koka?

Ne bi trebalo da premještate jato nakon što ga uselite. Takođe, bilo kakva druga promjena u jatu može da utiče na nosivost koka, jer to unosi nervozu, međusobnu borbu. Kada nabavite koku i dovedete je u jato, može proći izvjesno vreme prije nego što počne da nosi jaja.

Budite oprezni i kada je pojava grabljivica, kao i mačaka, pasa i pacova u pitanju i brzo reagujte kako biste zaštitili vaše koke i umanjili stres.

Mitarenje je veoma bitno

Ukoliko je nastupio period mitarenja, koke tada odmaraju svoje reproduktivne organe i staro, istrošeno perje zamjenjuju novim. Ovo se obično dešava zimi, kada nastupe kraći dani. Ipak, ukoliko su koke izložene vještačkom osvjetljenju, mitarenje može nastupiti nezavisno od godišnjeg doba.

Postoji više metoda mitarenja.

Pored prirodnog, uzgajivači se opredJeljuju i za mitarenje vJeštačkim, odnosno prinudnim putem. Ono se najčešće postiže posebnim režimom ishrane i osvetljenja, a traje od 35 do 50 dana. Kada koke ponovo počnu da nose jaja, nosivost iznosi 80% od maksimalne nosivosti u prvoj godini eksploatacije.

Vaš portal 

Related posts

Svjetski dan turizma

Vremenski bilten

Njemačka počinje naplaćivati autoputeve

Leave a Comment