Svrha je mnogo važnija od obične uspomene…

Da li ste vi roditelj koji čuva mliječne zube?

Ako je tako, onda dobro, a ako ne, nakon ovoga ćete sigurno početi!

Te 2003. godine, naučnici sa Nacionalnog instituta za stomatološka i kraniofacijalna istraživanja su otkrili da mliječni zubi sadrže značajan nivo matičnih ćelija.

Ukratko, matične ćelije mogu izgraditi bilo koju ćeliju u organizmu.


To znači da, ako u nekom trenutku čovjeku, iz bilo kog razloga zatreba zamjena tkiva, matične ćelije iz zuba koristiće se za stvaranje tog tkiva (mišića, organa ili drugog dijela tijela).

 

Matične ćelije u zubu razmnožavaju se mnogo brže od matičnih ćelija iz drugih dijelova tijela.

Da bi se magija mogla dogoditi, zubi moraju biti u hladnom. Kao i mnoge druge materije i matične ćelije, vremenom, gube svoja svojstva.

Da bi se to postiglo, roditelji moraju ispoštovati određene procedure, kako bi tek izvađen mliječni zub svog djeteta što duže održali svježim.

Otvaraju se specijalizovane ustanove, koje u specijalnim uslovima tečnog azota, pružaju usluge skladištenja matičnih ćelija.

One, na taj način, ostaju netaknute godinama.

Kada se ukaže potreba, matične ćelije se odmah transportuju u do pacijenta u bolnici.

 

 

 

www.pravisavjeti.info

Djelite dalje….