ZAŠTO NAM SE DOVE NE PRIMAJU ?!

Jedne prilike Ibrahim b. Edhem se šetao ulicama Basre, pa se svijet okupio oko njega.
Rekli su mu:
„Ebu Ishak, Uzvišeni Allah je rekao:
„Zovite Me Ja ću vam se odazvati“, 
a mi već zadugo molimo, ali nam se ne dova ne uslišava?“
On im je rekao:
„O stanovnici Basre, vaša srca su zamrla po pitanju deset stvari, pa kako da vam dova bude uslišana!


1. Spoznali ste da Allah postoji i Njegovo pravo kod vas,
ali Mu to pravo niste dali.
2. Čitate Kur'an ali ne radite po njemu.
3. Tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, a slijedite ga i udovoljavate mu.
4. Govorite da ste od Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, Ummeta, a ne postupate po njegovom Sunnetu.
5. Tvrdite da ćete ući u Džennet, a ne radite za njega.
6. Tvrdite da ćete se spasiti od Vatre, a sami sebe u nju bacate.
7. Rekli ste da je smrt istina, a ne spremate se za nju.
8. Zabavili ste se mahanama svoje braće muslimana,a niste vidjeli svoje mahane.
9. Jedete i koristite blagodati vašeg Gospodara, a ne zahvaljujete Mu.
10. Ukopavate vaše umrle, ali pouku ne uzimate.