Image default
Arhiva

Zašto Bog nije stvorio samo jednu religiju?!

Doktor Zakir Abdul-Kerim Naik je rođen 18. okto­bra, 1965. godine u Mumbaju, u Indiji, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, te opću medicinu i hirur- giju na Univerzitetu u Mumbaju.

Iako je završio medicinu, postao je jedan od najpoznatijih internacionalnih preda­vača na temu islama i komparativnih religija.

Svaka osoba koja prisustvuje dijelu njegovih predavanja kada mu prisu­tni postavljaju pitanja, bit će iznenađena i zadivljena nje­govom vještinom iznošenja stavova i otklanjanja zabluda i nesuglasica u vezi islama, citirajući napamet Kuran i vje­rodostojne hadise.

Za svaki citirani ajet ili hadis citira i redni broj.

Ne samo da poznaje Kur’an i hadise napamet, već i sve verzije Biblije, Talmud i Toru (svete jevrejske knjige), Mahabharatu, Bagvad Gitu i Vede (svete hindu knjige), i još mnogo ostalih knjiga, dajući jako zadovoljavajuće odgovore na pitanja, u skladu sa razumom, logikom i nau­čnim dokazima.

Naučio je napamet na stotine i hiljade stranica iz knjiga različitih oblasti, i veoma je upućen u mnoge naučne discipline, poput fizike, hernije, matema­tike i biologije.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JppSDDn_Hbs

 

Doktor Zakir Naik je postao posebno poznat po svojim ubjedljivim odgovorima na izazivajuća, a ponekad i provo­kativna pitanja od strane prisutnih slušaoca na njegovim predavanjima, naročito od strane nemuslimana. Uzgred, imajte na umu da on nema 72, već 42 godine!

Proteklih godina, Zakir Naik je održao preko 800 predavanja, tribina i javnih debata na temu islama i kom­parativnih religija u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, Kataru, Bahrejnu, Južnoj Africi, Mauritiusu, Australiji, Maleziji, Singapuru, Hong Kongu, Tajlandu, i još veliki broj predavanja u Indiji.

Zabilježio je velike uspjehe u javnim debatama sa poznatim predstavnicima drugih religija. Posebno se pamti njegova uspješna rasprava sa dr. Vilijamom Kembelom na temu Kuran i Biblija u svjetlu nauke, koja je održana 1. aprila, 2000. godine u Cikagu.

Zakir Naik je osnivač i predsjednik neprofitne Islam­ske istraživačke organizacije, koja je osnovana 1991. godine. Sejh Ahmed Deedat, rahmetullahi alejhi, širom svijeta poznati govornik o islamu i komparativnim religi­jama, nazvao je Zakira Naika Deedat Plus, 1994. godine. Maja mjeseca, 2000. godine, dodijelio mu je priznanje za postignute uspjehe u davi, sa porukom: Sine, ono sto si ti postigao za četiri godine, ja nisam uspio postići ni za četrdeset. Elhamdulillah!

12. oktobra, 2001. godine, nakon terorističkih napada na SAD, Zakir Naik je pošao u Los Anđeles, da od Inter­nacionalnog islamskog univerziteta u Los Anđelesu primi nagradu za dostignuća na širenju poruke islama. Čim je izišao iz aviona, američki bezbijednosni službenici su ga priveli i odveli u sobu za ispitivanje. Počeli su ga ispitivati šta misli o događajima od 11. septembra i posebno šta misli o riječi džihad. On im je počeo citirati ajete iz Kurana, a zatim i rečenice iz Biblije,Talmuda, Bagvad Gite, Mahab- harate i drugih religijskih knjiga koje je znao napamet i dokazao im je daje koncept džihada univerzalan i isti kod svih religija, a ne samo kod islama. Protekao je čitav sat, a policajci su mu jedan po jedan postavljali razna pitanja, tako da se na kraju stvorio veliki red zainteresiranih da od njega čuju nešto. Napokon su ga pustili da izađe, ali kad je izišao, oko 70 policajaca su ga okružili i počeli mu posta­vljati pitanja o njihovoj religiji i o islamu. Nakon svega toga, policajci su izjavili da nikada u životu nisu sreli osobu koja ima toliko znanja.

Zakir Naik ne prestaje oduševljavati ljude izuzetnom inteligencijom i govorničkim sposobnostima, neprestano putujući po svijetu, šireći poruku islama.

Da li ste znali da dr. Zakir Naik ima IQ (kvota inteligencije) 239, i time se smatra da je među pet (5) najpametnijih ljudi današnjice, ako ne i najpametniji. I da je prvi musliman koji se obratio na Oxford Univerzitetu.
Zakir Naik – Dr. GENIJE
Da li ste imali prilike gledati neko predavanje, debatu ili čitati knjigu od dr-a Zakira Naika? Na internetu možete pročitati njegovu biografiju, djeluje prosto nemoguće:
-završio je medicinu
-naučio napamet Kur'an, velike zbirke hadisa (Buharija, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, itd.), sve verzije Biblije, zatim Talmud, Toru, Baghvad Githu, Mahabharatu, Rig Vedu, Adharva Vedu, Upanishade (svete hindu-knjige), itd. itd.
-aktivno se bavi islamskim misionarstvom, a na stotine ljudi su prihvatili islam čemu je on bio uzrok
Kažu da ima fotografsko pamćenje, pa knjigu nauči napamet čim je pročita.

izvor : pravisavjeti.info

you tube

Related posts

Termalne vode neiskorištene: Banjsko-rekreacioni centar Podlipnik na čekanju

Rasadničari zadovoljno trljaju ruke

Bosna Sema Islamskoj zajednici u BiH poklanja škole i univerzitet ukupne vrijednosti 120 miliona KM

Leave a Comment