Zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj


JAVNI POZIV
za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj
  • Tekst Javnog poziva slijedi u nastavku
  • Obrazac za prijavu na njemačkom jeziku možete naći ovdje: muškarci / žene
  • Obrazac za biografiju na njemačkom jeziku možete naći ovdje: muškarci / žene
  • Obrazac za izjavu o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima možete naći ovdje
Procedura u vezi posredovanja građana Bosne i Hercegovine za rad za poznatog poslodavca u SR Njemačkoj na poslovima njegovatelja
  • Uputstvo za proceduru za apliciranje možete naći ovdje
  • Obrazac za prijavu na njemačkom jeziku možete naći ovdje
  • Obrazac za biografiju na njemačkom jeziku možete naći ovdje
  • Obrazac za izjavu o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima možete naći ovdje
  • Izjavu o obavezi priznavanja diplome u SR Njemačkoj možete naći ovdje

 

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE
BOSNE I HERCEGOVINE

u skladu sa Dogovorom o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u
Saveznoj Republici Njemačkoj na određeno vrijeme
objavljuje
JAVNI POZIV
za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj
Mjesto rada : SR Njemačka
Naziv posla : Radnici za zdravstvenu njegu
– Opis posla: rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u SR
Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog
radnika
Uslovi za kandidate:
– Status :
Svi zainteresovani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove navedene u
ovom javnom pozivu, ali prednost kod odabira će imati nezaposlena lica registrovana na evidenciji
službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
– Оbrazovanje :
– Stepen obrazovanja: minimum srednja medicinska škola (IV stepen);
– Obrazovni profil: medicinska sestra – tehničar općeg ili pedijatrijskog smjera

Posebna znanja i veštine:
– Poznavanje njemačkog jezika na elementarnom nivou – minimum A2 nivo, prema
Evropskom referentnom okviru za jezike;
A2 Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer:
informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim,
rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju
je da jednostavnim riječima opiše svoje porijeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.
– Prednost će imati kandidati sa znanjem njemačkog jezika na B1 nivou, prema Evropskom
referentnom okviru za jezike;
B1 Kandidat je u stanju da razumije glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim
sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vrijeme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se
susreće tokom putovanja u zemljama njemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim
temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i
da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

– Položen stručni ispit za rad u struci
 Radno iskustvo:
– Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom u struci.
Uslovi rada i boravka :
 Vrsta radnog odnosa:
– Na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu, do nostrifikacije diplome za
zdravstvenog radnika;
– Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vrijeme na
poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda
prema Zakonu o boravku stranaca u SR Njemačkoj podnese zahtjev za dobijanje stalne
boravišne dozvole.
 Nostrifikacija diplome:
– U skladu sa pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za zdravstvenog
radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 mjeseci.
 Zarada :
– Startna plata iznosi 1.900 eura (bruto) / do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika;
 Smještaj i ishrana :
– Poslodavac obezbjeđuje smještaj i ishranu, a zaposleni u cjelosti ili dijelom participira u
troškovima.
 Troškovi prijevoza :
– Troškove prijevoza radi zapošljavanja na relaciji Bosna i Hercegovina – SR Njemačka snosi
poslodavac.
Potrebna dokumentacija:
 Zahtjev/prijava na njemačkom jeziku (obrazac u prilogu Javnog poziva – dostupan na web
stranici);
 Radna biografija/CV na njemačkom jeziku (obrazac u prilogu Javnog poziva – dostupna na
web stranici);
 Diploma/svjedočanstvo završene škole (ovjerena kopija);
 Dokaz o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija);
 Dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice sa upisanim stažom ili potvrde od
poslodavca);
 Izjava o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima ovjerena kod nadležnog organa
(obrazac u prilogu Javnog poziva – dostupna na web stranici);
 Kandidati koji posjeduju dokaz o znanju njemačkog jezika (certifikat, učenička knjižica,
diploma i sl.) mogu ovjerene kopije dostaviti u prilogu potrebne dokumentacije.
Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana i neće se vraćati kandidatima!

Način prijavljivanja i selekcije kandidata :
 Navedena dokumenta svi zainteresirani, zaposleni i nezaposleni, dostavljaju isključivo
lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u FBiH, filijale u RS, odnosno
Zavoda u Brčko Distriktu BiH, prema mjestu prebivališta, lično ili poštom, sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj“.
 Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavješteni o mjestu i terminu obavljanja intervjua za posao
sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje. Razgovor će se voditi na njemačkom
jeziku.
 Kandidati koji od strane predstavnika njemačke službe za zapošljavanje budu izabrani nakon
intervjua, biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne
snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR
Njemačkoj. Projekat „Triple Win“ – u organizaciji njemačke službe za zapošljavanje (BA) i
njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i
kurs pripreme za rad i život u SR Njemačkoj.
 Kandidati koji budu uspješni na intervjuu biće u obavezi da naknadno dostave
dodatnu dokumentaciju:
– diplomu, svjedočanstva trećeg i četvrtog razreda Medicinske škole i dokaz o položenom
stručnom ispitu, prevedene na njemački jezik kod sudskog tumača;
– uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
– uvjerenje o nekažnjavanju;
– kopiju pasoša;
– druga dokumenta, po potrebi.
Za dodatne informacije o ovom javnom pozivu, kandidati mogu da se obrate
lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u FBiH, filijale u RS,
odnosno Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
Javni poziv je otvoren do daljnjeg!