Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji mogao bi stupiti na snagu za 3 mjeseca

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji usvojen je u formi nacrta u Parlamentu Federacije BiH.

Tekst je na ovoj sjednici proceduralno vraćen u nacrt kada je bio predložen po skraćenom postupku.

Ovaj zakon u roku od tri mjeseca mogao stupiti na snagu.

Parlamentarna većina u FBiH, predvođena koalicijom SDA-HDZ, vratila je Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u formu Nacrta.

Zakon, koji je željno iščekivalo više od 4.000 parova kojima treba liječenje neplodnosti, danas nije dobio podršku parlamentaraca predvođenih koalicijom SDA i HDZ.

Iako je procedura usporena svi ističu kako su u konačnici zadovoljni.

Ovo je nešto sporija procedura, ali smo zadovoljni činjenicom da je uopće podržan s obzirom na to da naša borba i borba svih građana za ovaj zakon u BiH traje od 2013. godine” kažu predlagači .

Taj tekst daje osnov zavodima zdravstvenog osiguranja, federalnom i kantonalnim, da finansiraju biomedicinske tretmane neplodnim parovima, koji to žele, u cilju dobivanja potomstva.

Vrlo brzo je potrebno organizirati javnu raspravu kako bi Nacrt zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji vratili u formi prijedloga.

“Očekivati da će se već u narednih 30 dana naći u formi prijedloga u parlamentarnoj proceduri i da će taj zakon konačno biti usvojen.

Poznato je da je Federacija BiH kao pola države BiH jedini prostor, odnosno takozvani tamni vilajet u cijeloj Evropi, koji uopće nema reguliranu ovu oblast zakonskim rješenjima.

Potomstvo putem biomedicinski potpomognute oplodnje do sada je bila privilegija  političara i njihovi bogatih prijtelja .

Želimo da svi budu tretirani jednako i imaju mogućnosti da država na bilo koji način stane iza njih”.

Nadati se da će zakon biti usvojen u istoj proceduri i na Domu naroda.

“Delegati će inistirati da se Zakon već na sljedećim zasjedanjima nađe na dnevnom redu, a očekujemo da će za otprilike mjesec dana biti usvojen u Predstavničkom domu.

Ukoliko ne bude blokada u parlamentu građani bi efekte ovog zakona osjetili za dva do tri mjeseca”.