Zakon o 25. novembru kao Danu državnosti BiH je i dalje na snazi

Dan državnosti BiH, 25. novembar, veže se za prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu, kada je formalno konstituisan kao opštepolitičko predstavništvo Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP) Bosne i Hercegovine.

Omeragić ističe da se taj dan na neki način može označiti kao dan odbrane državnosti BiH, koju je izgubila ulaskom Osmanlija 1463. godine u našu zemlju te na kraju sa Austro-Ugarskom i Kraljevinom Jugoslavijom.

“To je jedan od četiri najznačajnija datuma u historiji BiH. Drugi su 1. mart 1992. godine, odnosno Dan nezavisnosti BiH, zatim spominjanje BiH u djelu De administrando imperio i svakako Povelja Kulina-bana”, kazao je Ibrahimagić.

On smatra kako je 25. novembar neupitan datum bez obzira na postojanje razlika unutar BiH. Ističe da treba imati u vidu da je 1993. godine takozvana Republika Srpska za vrijeme agresije na BiH opozvala rezoluciju ZAVNOBiH-a i njene vrijednosti.

“S obzirom na to da je riječ o velikosrpskoj ideološkoj komponenti sa elementima četništva, oni nisu mogli ni učestvovati u ZAVNOBiH-u jer su sarađivali sa okupatorima. Tako da je ta odluka Dejtonskim mirovnim sporazumom anulirana, ali nezavisno od toga u RS-u se i dalje drže te odluke”, rekao je Ibrahimagić.

Ibrahimagić ističe kako manji bh. entitet ne priznaje Zakon o državnosti BiH koji je donijela Skupština Republike BiH 28. februara 1995. godine.

“Taj zakon je i dalje na snazi ako imamo u vidu član 1. Ustava BiH, a to je da Republika BiH pod novim imenom BiH nastavlja svoj državno-pravni kontinuitet. BiH je nezavisnost stekla 6. aprila kada je i priznata od međunarodne zajednice”, kazao je on.

Zaključio je kako 25. novembar nije moguće eliminisati kao historijsku činjenicu dnevno-političkim odlukama bilo kojeg političkog subjekta u našoj zemlji.