Image default
Arhiva

Zadovoljni zaposlenici povećavaju vrijednost brenda

U ogromnoj konkurentnosti kompanija važno je da menadžeri svoju firmu pozicioniraju kao idealno radno mjesto gdje svaki kanidat želi da radi i napreduje i to je upravo način na koji će poslodavac privući potencijalne zaposlenike sa izraženim kvalifikacijima, odgovornošću i spremnošću za rad, što je najvažniji preduslov za napredak kompanije.

Tarik Đođić direktor “Al Jazeera Balkans”, ističe da upravo priznanje Najpožljeniji poslodavac govori o poslovnoj kulturi koju svakodnevno unapređuju i njeguju kao i o  potencijalnom kadru na tržištu BiH.

Koliko zaposlenih trenutno ima Vaša kompanija?

– AJB trenutno ukupno ima 247 radnika po Ugovoru o radu. Od toga 211 u Sarajevu, a 36 u predstavništvima.

Da li do kraja 2016. godine planirate zapošljavanje i u kojem obimu? Da li ste u prvom polugodištu 2016. godine zapošljavali nove kadrove i u kojem broju?

– Al JazeeraBalkans trenutno nema više, da tako nazovemo, plansko zapošljavanje, kao što je to bilo prvih godina kada smo postavljali sistem. Sada zapošljavamo nove kadrove shodno potrebama i prilikama, ali smo i uvijek u potrazi za novim talentima i kapacitetima koji bi mogli biti dodana vrijednost kompaniji.

Imali smo novih uposlenika u 2016, od 01.01.2016. do danas dobili smo 21 novog radnika od toga 15 u Sarajevu.
Moramo naglasiti da je određen broj novih uposlenika došao na mjesto uposlenika koji su prestali sa radom u AJB.

Da li na tržištu rada BiH pronalazite kadrove koji imaju potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova ili u okviru kompanije dodatno morate raditi na edukaciji zaposlenika?

– Al JazeeraBalkans je regionalni newskanal, član Al Jazeera Media Networka. Dakle, kada je riječ o odabiru kadrova, zapošljavamo u cijeloj regiji i za regiju. U najvećoj mjeri možemo naći kadrove, a specifična znanja potrebna za rad u našoj medijskoj kući osiguravamo i realiziramo kroz interne treninge te edukacije koje organizira matična kuća.

Koliko su brend poslodavca i sveukupna briga o zaposlenicima važni za privlačenje novih i zadržavanje postojećih kadrova?

– Sigurno da brend poslodavca znači mnogo sadašnjim i novim zaposlenicima. Rad u kompaniji zvučnog imena, odnosno renomiranog brenda, dodana je vrijednost zaposlenju. U startu će vrlo vjerovatno takve kompanije imati veći broj prijava na konkurse te u konačnici imati veći izbor i lakše zapošljavati kvalitetnije kadrove. Međutim, samo ime, odnosno veličina brenda, ne znači nužno i kasnije zadovoljstvo i lojalnost radnika, ako se kompanija adekvatno ne brine o zaposleniku i ne zadovoljava njegove potrebe.

Zadovoljni zaposlenici/a mislimo na zadovoljstvo odnosima u kompaniji, organizacijom, uvjetima rada i kompenzacijom za rad; lojalni su kompaniji i energiju troše na produktivan rad i projekte, jer planiraju dugoročni ostanak, a to se odražava i u „outputu“ i rezultatima zaposlenika, što se direktno oslikava i na uspjeh kompanije. Zadovoljni radnici bolje se snalaze, trude i bolje reagiraju u kriznim situacijama.

Na kraju, zadovoljni zaposlenici povećavaju vrijednost brenda jer i oni sami postaju promoteri brenda i kompanije. Postoji još niz benefita koje kompanija ima od zadovoljnih radnika. Zaista, bez obzira na to koliko zvuči kao kliše, najdragocjeniji kapital koji kompanija može imati jesu zaposlenici. Zato bi briga o radnicima trebala biti važna svakom poslodavcu.

Šta biste istaknuli kao najvažniju prednost Vaše kompanije kada je u pitanju odnos prema zaposlenima, šta vas to izdvaja od ostalih poslodavaca?

– Istakli bismo organizaciju, odnosno poslovnu kulturu koja ima tzv. flat hijerarhiju, što se oslikava i u odnosima među zaposlenicima, kao i onim između radnika i Uprave; posljedično imamo poslovnu kulturu u kojoj su svi zaposlenici tretirani jednako, imaju slobodu predlagati, komentirati i realizirati projekte koje zajedno ocijenimo kao relevantne, bez obzira na to o kojem je domenu, odnosno odjelu ili sektoru riječ.

Također, istakli bismo kao ključnu vrijednost i „personal &family friendly“ kompaniju. Briga o radnicima i njihovim porodicama nam je bitna. Ona se odražava kako u podršci pri ličnim ostvarenjima zaposlenika tako i u pomoći uteškim životnim situacijama, npr. u slučaju smrti člana porodice radnika snosimo određene troškove. Također, naši zaposlenici imaju dodatno privatno zdravstveno osiguranje, a sve sa ciljem što bolje zdravstvene skrbi. Sve navedene benefite trudimo se kontinuirano realizirati radi maksimizacije zadovoljstva zaposlenika.

Šta za Vašu kompaniju znači priznanje “Najpoželjniji poslodavac”?

– Budući da “Najpoželjnijeg poslodavca“ ne biraju samo zaposlenici kompanije, evidentno je da su naši radnici oni koji svjedoče o tom zadovoljstvu i zato smo već nekoliko godina zaredom dobijali to prestižno priznanje.

Zadovoljstvo zaposlenika ogleda se u mnogim aspektima. Priznanje “Najpoželjniji poslodavac“, koje Al Jazeera Balkans godinama dobija, još je jedna potvrda zadovoljstva naših zaposlenika, a važnost toga pojasnili smo u odgovorima na ranije postavljena pitanja.

Related posts

Rusija ukinula zabranu uvoza voća i povrća iz BiH

Savjet za roditelje: Bebe vole proljeće

Stanje na cestama

Leave a Comment