Specijalisti pedijatri, s obzirom na brojku, podsjećaju na to da sasvim mala djeca svojih pet osjetila moraju koristiti u interakciji s okolinom i okolišem.

Istraživanje je pokazalo da 47 posto djece mlađe od tri godine interaktivne ekrane na tabletima ili pametnim telefonima koristi u svojim domovima – njih 93 posto i u automobilima (12 posto), od čega ih 30 posto to čini u prisutnosti jednoga roditelja ili odrasle osobe.

“Ako dijete izrazi želju, ne treba mu uskratiti igru. Djetetu od dvije i pol godine naviše može se pružiti mogućnost da se poigra i na taj način. No pritom je važno da u igri sudjeluju oboje, odrasla osoba i dijete, odnosno da dijete bude pod nadzorom”, savjetuje dr. Francois-Marie Caron, pedijatrica iz Amiensa i članica AFPA-e.

Studija je pokazala i da se nakon treće godine života 48 posto djece interaktivnim ekranima služi svakodnevno pola sata, a u polovini slučajeva pritom su bez nadzora odrasle osobe. Pedijatri preporučuju da se u toj životnoj dobi djeteta koriste za njih prikladni sadržaji na kraće vremensko razdoblje, da se pritom isključi istodoban obrok, da to ne bude prije spavanja i da svakako u igri sudjeluje i jedna odrasla osoba ili starije dijete.

Takve se igre mogu uključiti u proces učenja, no ni u kojem slučaju ne smiju u potpunosti zamijeniti tradicionalne dječje igračke, smatraju francuski pedijatri.

Specijalisti upozoravaju i na programe, reklame i slične sadržaje koji su najmlađoj djeci dostupni putem ekrana, a na njih mogu negativno utjecati jer im predstavljaju iznimno veliko emocionalno opterećenje.

Istraživanje je pokazalo i da 61 posto djece mlađe od tri godine prati tv dnevnik, koji je za njihovu dob potpuno neprimjerena sadržaja.

Studiju je u 2016. provelo 144 francuskih pedijatara, članova AFPA-e među roditeljima 197 djece mlađe od tri godine (prosječne dobi 20 mjeseci) i 231 djeteta starijeg od tri godine (prosječne dobi 6,5 godina).