Zabrinjavajuće smanjenje studenata

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisnoj politici i tržištu rada u oblasti visokog obrazovanja Federacije BiH.

Foto:  ILUSTRACIJA

Foto: ILUSTRACIJA

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH u 2016./2017. godini, upisano je ukupno 27.946 studenata, što je devet posto manje u odnosu na akademsku 2015./2016. godinu. Pri tome je na javnim univerzitetima smanjenje bilo 9,6 posto, na privatnim šest posto, dok je na vjerskim broj upisanih studenata povećan za 4,5 posto.

Vlada je prihvatila informaciju Ministarstva o efektima subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH u 2016. i 2017. godini. U akademskoj 2016/2017. godini u FBiH je bilo ukupno 69.345 studenata, od čega na privatnim visokoškolskim ustanovama 11.137, na vjerskim 785 i na javnim visokoškolskim 57.423 studenta, a u studentskim centrima/domovima smještaj i ishranu je imalo 2.758 studenata.

Za sufinansiranje smještaja i ishrane studenata (osnovni studentski standard) Ministarstvo je u 2017. godini izdvojilo je 793.392 KM, što u odnosu na ukupan iznos Transfera za finansiranje studentskog standarda od 1.100.000 KM iznosi 72,1 posto, a za sufinansiranje proširenog standarda je izdvojeno 298.683,60 KM ili 27,15 posto sredstava.

Nadležno ministarstvo smatra da bi omjer sredstava između osnovnog i proširenog standarda trebao biti barem po 50 posto, što bi trebalo ostvariti povećanjem sredstava Transfera u narednom periodu. Na taj način bi studentski standard bio poboljšan u korist većeg broja studenata.

U septembru prošle godine je bilo 25.434 nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, što u strukturi ukupno nezaposlenih od 352.398 osoba čini 7,2 posto.