Zabranjen uvoz dvije pošiljke sjemenskog krompira iz Holandije i Francuske

Republička fitosanitarna inspekcija zabranila je uvoz i naložila povrat pošiljaocu dvije pošiljke sjemenskog krompira u količini od 47,5 tona porijeklom iz Holandije i Francuske, jer je kod istih utvrđeno prisustvo regulisanog štetnog organizma Fusarium sp.

U toku redovnog fitosanitarnog pregleda pošiljki bilja pri uvozu, izvršeno je uzorkovanje sjemenskog krompira za laboratorijsku analizu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, a koju je izvršio JU Poljoprivredni institut Republike Srpske.

U analiziranim uzorcima sjemenskog krompira utvrđeno je prisustvo regulisanog štetnog organizma „Fusarium sp.“ u jednom slučaju na 7% krtola, a u drugom na 6% krtola, a dozvoljeni procenat je 1%.

U 2016. godini prilikom uvoza republička fitosanitarna inspekcija je pregledala 447 pošiljki sjemenskog krompira od kojih je uzeto 200 uzoraka za laboratorijske analize i svi ispitivani uzorci su bili uredni. U Bosni i Hercegovini se provodi i Program posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru, u okviru kojeg se vrši uzorkovanje u distributivnim centrima u Republici Srpskoj. U skladu sa Programom u 2016. godini uzeto je 45 uzoraka krompira kod kojih nije utvrđeno prisustvo karantinski štetnih organizama.

Takođe, u 2016. godini prilikom uvoza pregledano je i 536 pošiljki drugih sjemena poljoprivrednog bilja, gdje je za pet pošiljki utvrđeno da ne odgovaraju propisanim parametrima kvaliteta, te je naložena mjera zabrane uvoza i vraćanja pošiljaocu, a riječ je o: sjemenu kukuruza iz Srbije u količini od 14 tona, sjemenu boranije iz Srbije u količini od 0,3 tona, sjemenu pšenice iz Hrvatske u količini od 25 tona i sjemenu tritikalea iz Hrvatske u količini od 22,7 tona.

U toku proljetne i jesenje sjetvene sezone izvršeno je uzorkovanje sjemena u maloprodaji gdje je uzeto 37 uzoraka, različitih vrsta sjemena žita i povrća od različitih proizvođača.

Kod pet uzoraka je utvrđeno da nisu ispunjavali propisane norme kvaliteta, te je naloženo uništavanje istih.

Tržište sjemena u Republici Srpskoj je u potpunosti pod kontrolom inspekcije.

Cilj rada fitosanitarne inspekcije je osigurati kvalitetno sjeme poljoprivrednog bilja koje se prometuje u Republici Srpskoj i koje poljoprivredni proizvođači koriste.

akta.ba