Za Novu godinu neradni dani 2. i 3. januar

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima („Službeni list SFRJ“, broj: 6/73), propisano da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana, 1. i  2. januara.

Istim Zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Nova godina pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Prema tome kako 1. januar. 2017. godine pada u nedjelju obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak 2. i utorak 3. januar. 2017. godine.

Na dan praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druga pravna lica ne rade, kaže se u saopćenju ovog ministarstva.