VRIJEDNOSTI POLUTANATA

VRIJEDNOSTI POLUTANATA
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za —
GRADMJERNA STANICASO2CONO2O3LC10LC2.5
SARAJEVOBjelavexFHMZ
IvanSedlox
Vijećnicax
Otokax
mobilnax
KAKANJDobojx
ZENICABristxFHMZ
Tetovox
Centarx
Radakovox
TUZLASkverx
BKCx
Bukinjex
ŽIVINICECentarx
LUKAVACCentarx
JAJCEHarmanixFHMZ
GORAŽDERasadnik
granična vrijednosttolerantna vrijednostxne mjeri se
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-08-28 u 06:00:00 sati
GRADLOKACIJAPM10SO2NO2NOxNOCOO3
SarajevoBjelave1311121316662
Vijećnica#######
Otoka3813498737#8
mobilna (Ilidža)198243410#58
Ivan Sedlo######71
JajceHarmani358#####
KakanjDoboj26687#7002
ZenicaCentar3944#####
Radakovo#####27731
Tetovo#######
Brist23713174#44
GoraždeRasadnik912930754417629
granična vrijednosttolerantna vrijednostprag uzbune#* NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani

Granična vrijednost kvaliteta zraka

  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.

Granica tolerancije

  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Tolerantna vrijednost

  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.

Prag upozorenja

  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.

Prag uzbune

  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.