VRIJEDNOSTI POLUTANATA

VRIJEDNOSTI POLUTANATA
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za —
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5
SARAJEVO Bjelave x FHMZ
IvanSedlo x
Vijećnica x
Otoka x
mobilna x
KAKANJ Doboj x
ZENICA Brist x FHMZ
Tetovo x
Centar x
Radakovo x
TUZLA Skver x
BKC x
Bukinje x
ŽIVINICE Centar x
LUKAVAC Centar x
JAJCE Harmani x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik
granična vrijednost tolerantna vrijednost x ne mjeri se
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-08-28 u 06:00:00 sati
GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 13 11 12 13 1 66 62
Vijećnica # # # # # # #
Otoka 38 13 49 87 37 # 8
mobilna (Ilidža) 19 8 24 34 10 # 58
Ivan Sedlo # # # # # # 71
Jajce Harmani 35 8 # # # # #
Kakanj Doboj 26 6 8 7 # 700 2
Zenica Centar 39 44 # # # # #
Radakovo # # # # # 277 31
Tetovo # # # # # # #
Brist 23 7 13 17 4 # 44
Goražde Rasadnik 91 29 30 75 44 176 29
granična vrijednost tolerantna vrijednost prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani

Granična vrijednost kvaliteta zraka

  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.

Granica tolerancije

  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Tolerantna vrijednost

  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.

Prag upozorenja

  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.

Prag uzbune

  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.