Uživaj u svom braku i u svojoj porodici!

Kod muslimana zasnivanje braka je obaveza, jer je to uslov za čist i moralan život. Čestitost, moralnost i vjernost bračnih drugova je svetost. Omladina se na vrijeme usmjerava da osnuje brak, da se šerijatski vjenčaju i da tako sačuvaju svoju čast i moralnu čistoću. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ženite se i množite, jer ja ću se na Sudnjem danu ponositi vašom brojnošću.“

Prije sklapanja braka treba vidjeti i bolje upoznati svog budućeg bračnog druga. Poznati su akšiluci mladića i djevojaka kod nas. Kroz ovo upoznavanje će se otkriti koliko te dvije osobe imaju zajedničkog, koliko im se naravi podudaraju, kolike su međusobne simpatije itd. Kod ašikovanja mladići su imali korektan odnos da ne idu djevojci koju je zagledao njegov prijatelj. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Vjernik je vjerniku brat. Zato mu nije dozvoljeno nadmetati se na kupovinu svoga brata, niti zaručivati osobu koju je zaručio njegov brat, sve dok sam ne odustane.“

Šerijatsko vjenčanje

Kada se oženi mladić i kada dovede mladu, nema intimnosti dok se šerijatski ne vjenčaju. Ranije su šerijatska vjenčanja obavljali kadije, a sada to čine imami, kod kuće mladenaca, u prostorijama medžlisa, ili u džamiji, što je sve češća praksa. Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Oglasite vjenčanje, obavite ga u džamiji, a nakon toga propratite ga udaranjem u defove.“ U hadisu se spominju defovi, što bi za naše prilike bila tradicionalna narodna muzika, ili učenje ilahija, što je već uobičajeno.

Prije šerijatskog vjenčanja, provjeri da li mlada ima pristanak roditelja ili staratelja. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Nema braka bez pristanka staratelja.“

Prava i dužnosti muža i žene

Kod naših muslimana uređeni su porodični odnosi i institucija braka se maksimalno čuva i poštuje. Bračni drugovi se međusobno uvažavaju, vole, poštuju i pomažu. Poštuju prava i izvršavaju dužnosti bračnih drugova. Kako se muževi trebaju ophoditi prema svojim suprugama Poslanik, s.a.v.s., je govorio:„Zaista je žena stvorena od rebra i ako hoćeš to rebro da ispraviš (misleći se na ispravljanje ženske ćudi), slomićeš ga, pa se ophodi prema njoj blago i živjet ćeš s njom lijepo.“

„Osoba koja ima najveća prava nad ženom je njen muž, a osoba koja ima najveća prava nad muškarcem je njegova majka.“

Što se tiče pokornosti i obaveze žene prema mužu, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Žena koja umre, a njen muž bude s njom zadovoljan ući će u Džennet.“

Allah, dž.š., je usadio među bračne drugove ljubav, milosrđe, razumijevanje i slogu. Bračni drugovi su dužni da ispunjavaju dužnosti jedno prema drugom i daju prava koja im pripadaju. Muž preuzima obavezu izdržavanja porodice, tj. supruge i djece. Iako mu je to obaveza to mu se istovremeno piše i u dobra djela. Muhammed, s.a.v.s., je rekao: „Ko potroši bilo šta na svoju porodicu, nadajući se nagradi kod Allaha, to će mu biti sadaka.“

Pošto je žena nježnija, i zbog činjenice da samo ona može biti majka, kćerka, supruga, sestra, a to su velike uloge, dužnost je muža da se prema njoj odnosi pažljivo i ljubazno. Poslanik, s.a.v.s., je poručio:„Lijepo se odnosite prema ženama.“

Žene mogu biti najveće dobro ovoga svijeta ako su dobre, čestite i poslušne, ili najveće iskušenje ako su upale u šejtanske spletke. Kod nas, u našim porodicama, srećemo i jedne i druge primjere, pa se za jedne kaže da imaju dobru ženu, a za druge da su u belaju cijelog života sa svojim bračnim dugom. Poslanik, s.a.v.s., je nagovijestio da će tako i biti: „Cio ovaj svijet (život) je privremeno uživanje, a najbolji užitak je dobra i poštena žena.“

„Iza sebe muškarcima nisam ostavio veću smutnju i iskušenje od žena.“

Izvor: „Običaji Bošnjaka utemeljeni na hadisima“
Autor: Ishak Sedić
Pripremila: Adela Kukić