Image default
Arhiva

Zatraži od Allaha da te sačuva od ovoga kad se pomoli…

 Muslim u svome Sahihu od Ukbe b. Amira navodi da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /720/ ‘Zar ne vidiš da su noćas objavljeni ajeti kakve nikada nije vidio: ‘Reci: ‘Utječem se Gospodaru svitanja” i ‘Reci: ‘Tražim zaštitu Gospodara ljudi.”” Od Ebu-Seida prenosi se: /721/ “Da je Poslanik, s.a.v.s., tražio zaštitu od očiju džina i ljudi.” Za ovo predanje Et-Tirmizi kaže da je hasenun-sahihun.

“Reci: ‘Utječem se Gospodaru svitanja, /1/ od zla onoga što On stvara, /2/ i od zla mrkle noći kad razastre tmina, /3/ i od zla smutljivca kad smutnje sije, /4/ i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.'” /5/

O tome šta znači riječ dato je mnogo mišljenja. Ipak, najispravnije je ono koje kaže da se pod njom misli na svitanje. Za ovakvo mišljenje opredjeljuje se i El-Buhari u svome Sahihu, neka mu se Uzvišeni Allah smiluje. Riječi Uzvišenog: “…od zla onoga što On stvara”, znače: od zla svih Njegovih stvorenja, a riječi: “…i od zla mrkle noći kad razastre tmine”, po Mudžahidu znače: od noćne tmine koja obavije Zemlju kad zađe Sunce. Ovakvo mišljenje prenosi se i od El-Buharije i Ibn-Abbasa, kao i drugih. Neki kažu da se pod ovim misli na Mjesec. Oni se u ovakvom tumačenju oslanjaju na Imama Ahmeda koji od Harisa b. Ebi-Seleme prenosi da je Aiša, r.a., rekla: /722/

“Poslanik me je uzeo za ruku i pokazao na Mjesec kad je izašao i rekao: ‘Zatraži od Allaha da te sačuva od ovoga kad se pomoli.'” Ovaj hadis prenose Buhari i Nesai. Zastupnici prvog mišljenja kažu da je to znak noći kad izađe. Ovo se ne kosi sa našim mišljenjem, jer je Mjesec znak noći i jer on samo u njoj dolazi do izražaja. Takav je slučaj i sa zvijezdama koje sijaju samo noću. Radi se najvjerovatnije o onome što smo već ranije rekli. Allah, opet najbolje zna!

Riječi Uzvišenog: “…i od zla onih koji u čvorove pušu” znače one koji čaraju i u uzlove pušu. Buhari u svome Sahihu u poglavlju o liječenju od Aiše, r.a., prenosi da je rekla: /723/ “Allahov Poslanik bio je opčaran do te mjere da mu se činilo da prilazi svojim ženama, a zapravo im nije prilazio.” Sufjan kaže: “Ovo je najteži vid čarolije, kad do nje dođe.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Aiša, znaš li da mi je Allah dao rješenje za ono što sam Ga molio? Došla su mi dva čovjeka, pa je jedan sjeo pored moje glave, a drugi pored nogu. Onaj koji je sjedio kod glave rekao je onom drugom: ‘Šta je ovom čovjeku?’ ‘Opčaran je’, odgovorio je. ‘A ko ga je opčarao?’, upitao je. ‘Lubejd b. Asam, čovjek iz plemena Beni-Zurejk, dvoličnjak i saveznik jevreja’, odgovorio je.

Ovaj je upitao: ‘A čime?’ ‘Češljom i dlakama’, odgovorio je. ‘Gdje?’, upitao je. ‘U kori muškog izdanka palme ispod jedne ploče u bunaru Zervan.'” Aiša je dalje rekla: “Otišao je tamo, izvadio ono što je u njemu bilo i rekao: ‘Ovo je taj bunar koji sam u snu vidio. Voda mu je bila ustajala baruština, a palme oko njega, oblika šejtanskih glava.’ Kad je to izvadio, upitala sam: ‘Jesi li ozdravio?’ pa je rekao: ‘Tako mi Allaha, On me je izliječio. Ne volim da ikome od ljudi nanosim bilo kakvo zlo.'” Ovaj hadis prenose Muslim i Ahmed. Komentator Kur’ana Es-Sa’lebi u svome tefsiru navodi da su Ibn-Abbas i Aiša, r.a., pričali da je jedan jevrejski mladić služio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da se jevreji nisu okanili dok mladić nije uzeo češljanjem opale dlake od Poslanika, s.a.v.s., i nekoliko zubaca od češlja Allahovog Poslanika koje je dao jevrejima da ga opčaraju. Imam Ahmed od Zejda b. Erkama prenosi da je rekao: /724/ “Jedan jevrej opčarao je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa ga je to mučilo nekoliko dana, kad je došao Džibril i rekao: ‘Jedan te je jevrej opčarao, spleo ti uzlove u tom i tom bunaru, pa pošalji nekoga da ti to donese.’ Allahov je Poslanik poslao da mu se to donese, pa je kad mu je bilo doneseno uzeo i razvezao uzlove, ustao i ustao kao da je oslobođen okova. Jevrejinu to nije spomenuo niti ga je vidio dok je bio živ. Ibn-Džerir navodi: /725/

“…da je Džibril došao Poslaniku, s.a.v.s., i upitao: ‘Nešto te muči Muhammede?’, pa je odgovorio: ‘Da!’ Džibril je tada rekao: ‘U ime Allaha liječim te od svake bolesti koja te muči, od zla zavidnika i oka pakosna. Neka te Allah izliječi!'” Vjerovatno se na ovo žalio Poslanik kad je bio opčaran, nakon čega ga je Uzvišeni Allah izliječio, a spletke čarolije i zavidnosti okrenuo protiv jevreja, osramotio ih i ponizio. Usprkos ovome Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije ukorio onoga ko mu je to učinio, jer ga je Allah izliječio i dao mu zdravlje.

Tefsir: Ibn Kesir /tefsir sure Felek

Related posts

Punionice za električne automobile širom Evrope

Boli vas grlo? Olakšajte si uz limunadu, čaj od matičnjaka i med

Bujrum u Sarajevo

Leave a Comment