Uslovi korištenja

Sadržaji sa portala www.pravisavjeti.info su besplatni i dozvoljeni za preuzimanje uz slijedeće uvjete:

*Dozvoljeno je preuzimanje kompletnog teksta uz obavezno navođenje www.pravisavjeti.info kao izvora informacija najmanje jednom u nekoj od prve tri rečenice.

*Dozvoljeno je preuzimanje dijelova teksta uz obavezno navođenje www.pravisavjeti.info kao izvor informacije.

*Obavezno je vidljivo navođenje i kompletnog linka (URL) prilikom kompletno preuzetog teksta

*Dozvoljeno je preuzimanje fotografija pravisavjeti.info uz obavezano navođenje izvora.

*Navođenje www.pravisavjeti.info kao izvor informacije je obavezno i u slučaju kada se na portalima, televiziji ili u štampanom izdanju prepričava sadržaj teksta ili dijelova teksta sa ovog portala.

Napomena:

Korištenje materijala uz nepoštovanje bilo kojeg od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i povlači za sobom sankcije predviđene zakonom.

Vaš www.pravisavjeti.info, Edukativno informativni portal !