Image default
Arhiva

Uskoro počinje obuka odgovornih lica za promet FFS u poljoapotekama

Na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-3074-13/14, kojim se Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ovlašćuje da provede obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, pozivamo pravna i fizička lica da se prijave na predmetnu obuku predviđenim (obrascem).

Obuka će biti organizovana u prostorijama Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Ulica Zagrebačka 20.

Polaznici osnovne i napredne obuke (Program obuke) će biti obaviješteni o terminu početka obuke i održavanju provjere znanja.

Rok za prijavu kandidata je do 11. februara 2018godine.

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.

Predviđeni iznos uplatiti na račun Fakulteta 3389002207928948 kod Unicredit Bank Sarajevo, svrha uplate „Obuka odgovornih lica u poljoapotekama“. Kopiju uplatnice dostaviti zajedno sa prijavnim obrascem na adresu fakulteta (Šumarski fakultet, ulica Zagrebačka 20, 71000 Sarajevoili putem faksa 033 812 488 ili skeniranu verziju na e-mail adresu [email protected].

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Osman Mujezinović na telefone 033 812 490, 061 417 895 ili na e-mail [email protected].

Prijavni obrazac i program obuke možete preuzeti na linkovima ispod:

Prijavni obrazac

Program obuke

Related posts

Vremenski bilten

Promocija 405 studenata i 40 magistara

Stani na kraj dosadnoj zubobolji

Leave a Comment