‘Uči i penji se na stepene Dženneta i njegove odaje.’

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao je: “Na Sudnjem danu, Kur'an će onoga ko ga je učio i po njemu postupao dočekati kada se njegov kabur otvori i bit će poput blijedog čovjeka. Reći će: ‘Da li me poznaješ?’, pa će odgovoriti: ‘Ne poznajem te.’ Reći će: ‘Ja sam tvoj prijatelj Kur'an koji te je ižednjivao u podnevskim vrućinama, a noću te držao budnim.

Svaki trgovac stoji iza svoje trgovine, a ja danas stojim za tebe iza svake trgovine.’

Dat će mu se vlast u desnu ruku, a vječnost u lijevu, te na glavu mu se staviti kruna počasti. Roditelji će mu biti zaodjenuti ogrtačem kojima dunjaluk neće biti ravan. Njih dvoje će reći: ‘Zašto smo u ovo zaodjenuti?’, pa će se reći: ‘Zato što je vaše dijete učilo Kur'an.’ Potom će se reći: ‘Uči i penji se na stepene Dženneta i njegove odaje.’ Penjat će se sve dok bude učio i citirao.” ( Ibn Madže, a šejh Albani kaže da je vjerodostojan)