Ubijaš li se nargilom? Ona je štetnija i od cigareta

Pitanje: Kod nas u Bosni u mnogim gradovima dosta muslimana konzumira nargilu pravdajući se time da se u nargilu stavlja samo suho voće i ništa više, ili pak duhan, ali koji prolazi kroz vodu i gubi sva otrovna svojstva.
Da li je to po Šerijatu dozvoljeno?

Odgovor: U tekstu pod naslovom
”Pušenje” zlo savremenog doba i porodična tragedija”, objavljenom na stranici islamtoday.net stoji:

Od čudnih običaja i navika koje su preplavile arapska i islamska društva jeste pušenje šiše ili nargile. To je bez sumnje u suprotnosti sa islamskim bontonom.

Najčešći uzrok ove pojave je slijepo slijeđenje drugih, i ubjeđenje da u nargili nema nikakve štete ili je ona jako mala, što je sigurno velika pogreška, i daleko je od ispravnog.

Husamuddin el-Enver, profesor za plućna oboljenja na Medicinskom fakultetu Kairskog univerziteta, kaže da pušenje nargile više šteti od pušenja cigare, jer uzrokuje širenje disajnih mjehurića; potvrđeno je medicinski da pušenje nargile umanjuje gipkost (elastičnost) pluća, otežava disanje više nego duhan, izaziva alergiju na grudnom košu i hroničnu upalu bronhija.

Dok Abdul-Hakim Mahmud, profesor i šef na Odjelu za plućna oboljenja i alergiju na Medicinskom fakultetu, kaže: ”Uzimanje jedne doze nargile jednako je pušenju 20 cigareta, a jedna od stravičnih opasnosti koja prijeti konzumentu nargile jeste zaražavanje tuberkulozom i upalom pluća. Crijevo uz pomoću kojeg se konzumira nargila zadržava u sebi različite vrste mikroba, između ostalog mikrob tuberkuloze, i prenosi ih na konzumente.”

Šta reći poslije ovih izjava?

Da nema nikakve smetnje i prepreke za konzumiranje nargile, ili da je ono strogo zabranjeno?

Ovo drugo, sigurno, jer islam zabranjuje sve ono što šteti ljudskom zdravlju, što ga uništava i slabi, ili ono što donosi prevladavajuću štetu.

                                Rekao je Allah, dželle šanuhu:

           I ne ubijajte se, jer Allah je prema vama milostiv.(En-Nisa, 29.);

               I ne bacajte se rukama svojim u propast. (En-Nisa, 39.)

                    Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

                 ”Nema štete (sebi), niti nanošenja štete drugima.”

                              Rekao je šejh Salih el-Munedžid:

       ”Konzumiranje nargile je haram, jer predstavlja rasipanje imetka,
i uzrokuje štetu svakome onome ko je konzumira.”