Image default
Arhiva

Turizam u BiH: Drina kao najveći potencijal

S obzirom da je i u strategiji razvoja kantona te prostornim planom, turizam definisan kao oblast koja može donijeti prosperitet, Kantonalna Vlada odlučila je stvari pokrenuti sa mrtve tačke.

Nedavno formirana radna grupa treba definisati daljnje korake u smislu unaprijeđenja turizma sa zadatkom, da u skladu sa strateškim dokumentima, identifikuje i predloži potencijalne turističke projekte koji bi se implementirali u narednom periodu.

Procedura svakako podrazumijeva i izradu detaljnih regulacionih i urbanističkih planova za ta područja i definisanje mogućih objekata, parcela, kao i budućeg razvoja komunalne infrastrukture.

“Nekoliko je lokaliteta koje želimo staviti u fokus u narednom periodu. U općini Foča u FBiH to je lokalitet Presjeke. Radi se o kulturno-historijskim objektima koji su u zadnje vrijeme prepoznatljivi i postoji interes za njihovo posjećivanje. Na lokalitetu Modrana imamo i konkretne investitore koji žele da ulažu i želimo brzo doći do regulacionog plana za to područje, budući da prostorni plan taj lokalitet prepoznaje kao jednu takvu zonu. U općini Goražde želimo se usmjeriti na rješavanje imovinsko-pravnog odnosa izletišta Rorovi, kao i na još nekoliko kulturno-historijskih znamenitosti i objekata. Općina Pale u FBiH ima lokalitet Toplika, za koji je potrebno uraditi prostorno-plansku dokumenataciju i određene investicijske dokumente kako bi privukli zainteresirane u oblasti turizma. Znamo da u budžetima kantona i općina nema sredstva za značajnije ulaganje u oblast turizma i mislim da je ovo jedini i mogući način gdje možemo napraviti određene iskorake”, smatra Emir Oković, premijer BPK Goražde.

Rijeka Drina kao najveći resurs, također je nedovoljno iskorištena.

“Kada je riječ o iskorištavanju potencijala rijeke Drine postoji nekoliko privatnih inicijativa za adu “Ustikolina” i splavarenje niz rijeku Drinu. Određene aktivnosti su započete a očekuje se i uspješna saradnja sa Agencijom za vodno područje rijeke Save kada je u pitanju definisanje međudržavnih ugovora u vezi akumulacije koja za posljedicu ima plivni val koji u ljetnoj sezoni stvara određene probleme”, ističe Oković.

Bez sistemskih rješenja nema ni razvoja turizma, mišljenja je premijer BPK Goražde koji među prioritetima navodi i donošenje novog zakona o turizmu kojim će se konačno definisati status Turističke zajednice koja bi trebala biti nosilac promocije i izrade budućih projekata u oblasti turizma.

Related posts

Objašnjeno zašto se ukus Nutelle razlikuje u Njemačkoj i ostalim zemljama

Stanje na cestama

Stanje na putevima

Leave a Comment