Tritikal je za ljude ili životinje?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Na adresu portala info@pravisavjeti.info došlo je zanimljivo pitanje našeg čitatelja koji pita da li je biljka Tritikal za ljudsku ili životinjsku ishranu i da li ga se ispalti sijati kod nas ?

Za portal pravisavjeti.info odgovara: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Poštovani čitatelji,

ovo je zanimljivo pitanje, možda i neobično ali logično. Ovom prilikom ćemo navesti neke osnovne informacije koje su bitne za postavljeno pitanje.  Prije svega preporučio bih našem čitatelju da prvo uradi analizu zemljišta, koja ne košta mnogo a njene koristi su velike!

To je jedan osnov da bi mogli pričati o isplativosti sijanja bilo koje kulture na nekoj parceli.

Tritikal kod nas često nazivaju pšeno-raž, pa se da zaključiti da je nastao ukrštanjem pšenice i raži, isktina na početku kao ishrana za životinje, ali nakon mnogobrojnih istraživanja i za ishranu ljudi.

Što se tiče Tritikala, on kod nas u BiH ispoljava visoku prilagodisvost jer je su naše parcele većinom kisele, što mu odgovara i dobijaju se stabilni i zadovoljavajući prnosi, koji zavise od parcele do parcele.

Što se tiče bolesti i štetočina koje bi pravile probleme farmerima, treba naglasiti da je Tritikal itekako otporan i zahvalan za uzgoj.

Kad je u pitanju tretiranje protiv korova, treba napomenuti da je Tritikal veoma brzog porasta i da u većini slučajeva korov se i ne uspije razviti jer ga Tritikale uguši.

Možemo zaključiit da bi se tiritikal mogao gajiti u potpuno organskim uslovioma, bez tretiranja pesticidima , što smanjuje troškove proizvodnje ali i daje bolji kvalitet i tržišnu vrijednost proizvoda.

Treba napomnnuti da je kod Tritikala dobro razvijen korjenov sistem, što je itekako bitno u sušnim godinama, što se kod nas dešava zadnjih godina.

Zadnjih godina, zahvaljući nutricionistima, kruh i peciva od brašna tritikala dobijaju na značaju i korste se za dijete i u preporukama zdrave ishrane.

Možemo zaklučiti da se itekkao isplati jednu parcelu odvojiti za tritikal pa samo procjenite informacije koje smo naveli.

Opširnije o ovoj temi čitajte u nekom narednom tekst gdje ćemo navesti i ostale detalje vezane za uzgoj Tritikala.

Za portal pravisavjeti.info odgovara: Munib Prošić dipl.ing.agr.

NAPOMINJEMO ČITATELJE, DA SVE PITANJA MOŽETE POSTAVITI NA SLUŽBENU ADRESU PORTALA: info@pravisavjeti.info

Preporučeno je i dozvoljeno prenositi sadržaje sa portala uz navođenje autora teksta i postala kao izvora.

Vaš portal pravisavjeti.info