Tri duše iz Krajine ljute

Bog ima Bosnu.

Bosna ima Krajinu.

Krajina ima svoj gaj.
Gaj je u Vrnograču,
U sred Vrnograča.
Ali taj gaj više nije gaj.
Gaj ljuti postao je raj.

Tri ljiljana idu u raj
Iz Krajine ljute
Oblivene suzama.
Idu oni, a mi to ne znamo.
Oni idu, idu iz Krajine ljute.

Hasib, Almir i Vildan
Idu iz Vrnograča.
Ne!
Oni ne idu nigdje!
Ostaju u Krajini,
U ljutoj Krajini.
U Bosni ostaju.
Ostaju u milosti Božijoj.

Sada Bog ima duše njihove.
Njihove duše su u gaju Božijem,
Onom gaju gdje su duše
Majki i očeva naših,
Milostivom gaju gdje svi idemo
Jedan za drugim.

Duše njihove plemenite
U Brazilu će biti
I svoje zmajeve bodriti.
I opet iz rajskog gaja
Krajinu i svoju Bosnu voljeti.

Posvećeno ljutim krajišnicima

Za portal pravisavjeti.info piše :Admir Muhić