Tradicija i običaji Bošnjaka – HADŽDŽ

“Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde venni’mete leke ve-l-mulk la šerike lek.” (Odazivam Ti se, o moj Allahu, odazivam, odazivam Ti se, Ti nemaš sudruga, odazivam Ti se, samo Tebi pripada zahvala, samo Ti pružaš Svoje blagodati i imaš apsolutnu vlast. Ti nemaš sudruga!)