Tika radi dobar posao

#TIKA će obnoviti još 54 stambena objekta na području Općine #Maglaj

Nakon obnove 389 stambenih objekata koji su na području Općine Maglaj pretrpjeli štete tokom katastrofalnih poplava u #BiH 2014. godine, TIKA nastavlja pružati pomoć žrtvama poplava kroz implementaciju projekta obnove još 54 stambena objekta. Osim projekata na području Općine Maglaj, obnovljen je i izgrađen još 101 stambeni objekat na područjima općina #SanskiMost i #Žepče.

Fotografija korisnika/ce Bahadır Kaptan.
Fotografija korisnika/ce Bahadır Kaptan.
Fotografija korisnika/ce Bahadır Kaptan.
Fotografija korisnika/ce Bahadır Kaptan.
Za portal www,pravisavjeti.info pripremila: Ajnur B.
Ajnur Bibic