Sve manje ljudi konzumira meso

Zbog brige o okolišu gotovo više od polovice Nijemaca odnedavno konzumira manje mesa, podaci su studije Greenpeacea koje je objavio dpa, a prenose regionalni mediji.

Četrdeset pet posto sudionika ankete odgovorilo je da je smanjilo konzumaciju mesa nastojeći na taj način smanjiti negativan uticaj na okoliš i na klimatske promjene. Anketa je pokazala i da su višu svijest o očuvanju okoliša smanjenjem mesnih obroka pokazale žene.

Trideset pet posto ispitanika odgovorilo je da razmatra smanjenje konzumacije mesa, a svaki peti je izjavio da se ne kani odreći dosadašnjeg načina prehrane u kojoj su zastupljeni mesni obroci.

Gotovo 90 posto ih je bilo za uvođenje deklaracija na pakiranjima mesa kako bi kupci znali na koji su način životinje uzgajane.

Greenpeace se zalaže za sistem obilježavanja proizvoda skalom od 0 do 3, koja bi se odnosila na način uzgoja, po uzoru na deklaracije koje otprije postoje u Njemačkoj na kutijama s jajima.