Sva pitanja o hidžami

Šta je hidžama? 

Hidžama je u najkraćem medicinska metoda koja spada u domen male hirurgije. Predstavlja metodu lokalnog puštanja krvi kao što vidite na slici:

Koji je način izvođenja?

Hidžama se izvodi zarezivanjem kože, sterilnim i jednokratnim instrumentarijem, te vakum sukcijom u određenim regijama.

Šta se eliminiše hidžamom ? 

Na pomenuti način se eliminiše sadržaj iz podkožnog tkiva .

Prljava krv, da li je to stvarnost ili legenda ?

Smatra se da je krv, koja leži pod kožom, puna toksina i da to može izazvati bolnost. Oni se na pomenuti način evakuiraju iz organizma. Savremene naučne medicinske studije, koje se provode u svijetu, pokazale su da postoji evidentna razlika u sastavu kapilarne krvi uzete iz prsta (odakle se obično uzima za analizu) i one uzete prilikom hidžame.

Laboratorijski nalazi pokazuju tu razliku. Eliminisana masa sadrži 80 – 90% biološkog i hemijskog “otpada”, a samo 10 – 20% krvnih elemenata. Biološke meterije koje moramo eliminisati nastaju kao proizvodi našeg metabolizma, a intenzivnije se stvaraju kao posljedica stresa, nekretanja te štetnih životnih navika (nespavanje, pušenje, sjedeći način života itd).

Hemijske otpadne materije su  toksini koje u organizam unosimo hranom, vodom i zrakom, te brojnim lijekovima.

Kakav je stav savremene medicine o hidžami ? 

Hidžama spada u tzv “regulatorne” medicinske metode. Regulatorna je nazvana jer djeluje na bazični regulatorni sistem u organizmu koji je odgovoran za održavanje homeostaze, odnosno ravnoteže nebrojenih faktora. Stanje balansa, ravnoteže, odnosno homeostaze nazivamo zdravlje.
U regulatrorne metode*, osim hidžame spadaju: akupunktura, Neuralna terapija, hirudoterapija (tretman medicinskim pihavicama), homeopatija, te neke druge tradicionalne i novije medicinske metode*.

Šta tretira hidžama? 

Sve navedene regulatorne metode, a prvenstveo hidžama, pomažu zdravom organizmu da očuva ravnotežu odnosno zdravlje, te se primjenjuju preventivno, sa ciljem očuvanja zdravlja kod zdravih osoba.

U slučaju kada je došlo do poremećaja zdravlja ili nastanka bolesti, regualtorne metode pomažu bazičnom regulatornom sistemu da ponovo uspostavi ravnotežu i dođe do zdravlja. Tada one djeluju kurativno, dakle liječe.

Da li hidžama ima neželjene efekte ? 

Do sada nisu zabilježeni  neželjeni efekti niti nus-pojave hidžame.

Urednici portala redovno rade hidžamu i iz iskustva Vam iskreno preporučujemo,
uradite i Vi!