Image default
Arhiva

SUZBIJANJE GLODARA

U godinama kada su klimatski uslovi povoljni za prenamnožavanje poljskih glodara, štete od njih mogu da budu veoma velike.

Najčešće su u ratarskoj proizvodnji, ali i u povrtarskoj, kao i u voćarstvu. Naročito su česte voluharice, koje su aktivne tokom čitave godine. Najveća brojnost poljske voluharice se zadržava na parcelama na kojima su nakon lucerke zasijana strna žita, dok su najopasnije u rasadnicima, gdje, usljed nedostatka hrane uništavaju korijen mladih sadnica.

U toku zime se formiraju tzv. inicijalne populacije iz kojih se razvijaju prve proljetne populacije. Ocjena intenziteta napada se dobija prebrojavanjem aktivnih rupa. Prebrojavanje se vrši na 10 probnih površina od po 10 m2. Aktivne rupe se utvrđuju na taj način što se najprije sve rupe zatrpaju, a aktivne su one koje sutradan budu otvorene.

Ukoliko se brojnost ocjeni kao niska do srednja, neophodno je preduzeti adekvatne mjere suzbijanja zimskih inicijalnih populacija. Hemijske mjere suzbijanja se uglavnom preduzimaju u neokopavinama (strna žita, lucerišta) i voćnjacima, i to primjenom mamaka kojih ima dovoljno u ponudi na tržištu.
Dio poljskih miševa seli se u koševe gdje se smješta kukuruz. Prije nego što se uskladišti kukuruz, na dno koševa treba postaviti drvene klopke u koje mogu da uđu glodari. U klopke se postavljaju mamci. Ako se hrane navedenim preparatima, glodari će uginuti i neće oštetiti zrna kukuruza.
Kako su mamci jako otrovni za čoveka, domaće životinje, ptice i divljač, sa njima treba postupati veoma pažljivo i stručno. Mamci ne smiju doći u dodir sa djecom, domaćim životinjama, prehrambenim i krmnim proizvodima. Takođe, ne smiju se postavljati golim rukama, već kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom.

Mamci za primjenu u polju se ne smiju ostavljati na površini zemlje, tj aktivne rupe je neophodno zatrpati zemljom nakon postavljanja mamaka. Ne smiju se koristiti ako je zemljište izrazito vlažno zbog mogućnosti spiranja do podzemnih voda.

Mamci za primjenu u zatvorenom prostoru se postavljaju na tacne ili neke druge pogodne predmete. Po završetku akcije suzbijanja glodara, neophodno je ostatke mamaka i uginule glodare pokupiti, spaliti ili zakopati, vodeći računa o udaljenosti izvorišta  vode.

Osim hemijskih tretmana, veoma važan segment borbe protiv glodara predstavlja i pravilna upotreba agrotehničkih mjera. Na okopavinama, oranjem se razoravaju legla i kanali glodara i na taj način ometa njihov prelazak na neokopavine. Inače, poznato je da su to migratorne vrste i da se sele za hranom. Zatim treba blagovremeno odnositi ljetinu s njiva i sprečiti im dostupnost hrani.

Related posts

Zenica će moći primati e-račune komunalnih preduzeća

Pomozite prirodnim putem svoj organizam

‘Špijuniranje’ više nije anonimno!

Leave a Comment