Image default
Arhiva

Strabizam – devijacija očiju

Strabizam je devijacija očiju ili nesposobnost da oba oka gledaju u paralelnim pravcima. Kod beba se ova bolest specifično manifestira, jer poremećaji prije šestog mjeseca života mogu biti lažni.

Ali, devijacije očiju koje postoje i nakon 6. mjeseca predstavljaju pravi strabizam i najčešće je potrebno liječenje.

U većini slučajeva pravi uzrok bolesti ostaje nepoznat, ali su urođeni i hereditarni strabizam znatno češći od stečenog. Uz ove, postoje i još neki oblici ovog poremećaja.

* Paralitički strabizam je posljedica kongenitalnih ili stečenih anomalija određenih ekstraokularnih mišića ili pareze živaca koje ih interviraju.

* Konkomitantni (neparalitički) strabizam različit je u određenim životnim periodima.

* Akomodativni oblik obično se javlja između druge i četvrte godine života.

* Kongenitalni (muskularni, inervacioni) postoji na rođenju ili se javlja ubrzo po rođenju.

* Anizometropni nastaje zbog znatne razlike reflakcije jednog i  drugog oka.

* Strabizam može biti uzrokovan i oštećenjem vida i to kada je vid znatno oslabljen na jednom oku zbog razvojnih anomalija ili zbog malignog tumora retine te u slučaju kada postoji zamućenje optičkih medija koje ometa fiksaciju i fiziju.

Prepoznajte simptome

Eso ili unutrašnja devijacija (mnogo je češća kod male djece, dok je kod starije zastupljenija vanjska devijacija. Na zahvaćenom oku vid može biti smanjen.

Kod alternativnog oblika strabizma, vid je sačuvan na oba oka. Međutim, bolest može uzrokovati promjene ličnosti, koje opet otežavaju adaptaciju među drugom djecom.

Koji su znaci

Devijacija oka može biti u bilo kom pravcu, može biti stalna ili intermitentna, može se javiti samo na jednom oku ili naizmjenično.

Kod paralitičkog strabizma neurološke prirode ugao devijacije varira, a kod neparalitičkog ugao je nepromjenljiv, što znači da pravac pogleda ne utječe na njegovu veličinu.

Metode liječenja

Najbolje rezultate liječenje daje ako je dijagnoza kod uobičajenog kongenitalnog strabizma postavljena u prvih šest mjeseci bebinog života.

Terapiju provodi oftalmolog, a u okviru općih mjera, liječenje započinje zatvaranjem zdravog oka gazom tokom cijeloga dana. Tako se forsira upotreba deviranog oka.

Ovaj vid korekcije očiju primjenjuje se do prve godine, kada dijete može početi nositi naočale. Uz stalne oftalmološke kontrole, provode se i ortoptičke vježbe.

Liječenje strabizma zapravo predstavlja rehabilitaciju poremećene vidne funkcije. Roditelje treba tačno uputiti u prirodu bolesti i njegovih posljedica po razvoj vida, kako bi ozbiljno shvatili problem, lakše prihvatili i provodili liječenje kroz više godina.

To igra presudnu ulogu u rezultatima liječenja.

Related posts

Koliko nam je bezbjedan internet ?

Pravda na bosanski način: Policajac koji je usmrtio motoristu danas leži kući i prima plaću

Rijeka Neretva- dok ona protiče, ja postojim

Leave a Comment