Što je medijska pismenost i kako je definirati? Koliko se i na koji način uči o tome u školama ili su to obrazovni sistemi zemalja regije stavili na razinu pojedinca? Kako nove generacije razumiju cyberspace, njegove prednosti i nedostatke?

O mjestu medijske pismenosti u školama regije, ali i općenito o medijskoj pismenosti ili nepismenosti u regiji razgovaramo sa:

Eminom Kečo Isaković, profesoricom komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu,

Milenom Dragičević Šešić, profesoricom Menadžmenta u kulturi i Teorije medija na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu i

docentom doktorom Igorom Kanižajem, stručnjakom za medijsku pismenost sa studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

aljazeera