Image default
Arhiva

Stav Islama o nepotizmu!

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kakav je stav Islama o nepotizmu? Da li se radi o društveno negativnoj pojavi kakvom je se smatra u razvijenim zemljama?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Uzvišeni Allah kaže: „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite…“ (En-Nisa’, 58)

U drugom ajetu Uzvišeni kaže: „O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, …“ (En-NIsa’, 135)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u brojnim hadisima ukazao da je vlast odgovornost i da će se mnogi kajati na Sudnjem danu što su se prihvatili te odgovornosti. Samo oni koji je budu odgovorno obnašali bit će spašeni.

Buharija bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Vi ćete nastojati da dobijete vlast, a ona će biti kajanje na Sudnjem danu. Divan li je njen početak, a ružan li je kraj.“

Također, Muslim bilježi da je Ebu Zerr, r.a., tražio od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da ga postavi za namjesnika pa mu je on rekao: „Ti si slab, a to je povjerenje. Na Sudnjem danu ona (vlast) će biti poniženje i kajanje, osim onih koji je budu odgovorno obavljali.“

Jedan vid odgovornosti i obaveze na koju ukazuju citirani ajeti i hadisi jeste da se poslovi daju na osnovu kompetencija i sposobnosti, a ne isključivo na osnovu rodbinskih ili nekih drugih veza.

Na pitanje odgovorio muftija prof. dr. Enes Ljevaković

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

Related posts

Kad hamal postane direktor škole

SAVJETNICI

Oprezno pri kupovini na eBayu

SAVJETNICI

Biometerološka prognoza

SAVJETNICI

Leave a Comment