Starosna stuktura voznog parka kod nas

U  protekloj 2017. godini u Bosni i Hercegovini  je ukupno registrovano/registrirano  1.021.120 drumskih/cestovnih motornih vozila, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja povećanje od 30.390 vozila, odnosno za 3,07%.

Starosna stuktura voznog parka nešto je izmjenjena tokom protekle godine pa je 66% vozila u našoj zemlji starije od 18 godina, a čak 88 % vozila starija od 12 godina.
Više od 2/3 voznog parka u BiH (70,25%) i dalje čine vozila sa dizelskim motorom, dok se broj vozila sa alternativnim gorivom značajnije povećao i sad iznosi skoro 4% od ukupnog broja vozila u našoj zemlji.

Tokom 2017. godine u BiH je prvi put registrovano 75.121 cestovnih motornih vozila od čega je 12.306 novih cestovnih motornih vozila ili 16,38 %, dok je procenat uvezenih rabljenih cestovnih motornih vozila 83,62 % .

Detaljnu Informaciju o registrovanim motornim vozilima u BiH u 2017. godini možete preuzeti ovdje.