Šta su smislili u udruženju poljoprivrednika…

Današnji sastanak predstavnika udruženja poljoprivrednika Federacije BiH u Tomislav gradu na istom su doneseni jednoglasno konkretni zaključi a to su:
1.Isplata svih pristiglih poticaja u 2018 godini naj kasnije do PETKA 07.12.2018 u koliko isti ne budu isplaćeni do pomenutog roka, u PONEDJELJAK 17.12.2018 idemo u PROTESTE I BLOKADE NA CIJELOJ TERITORIJI Federacije BiH.

2.Da se u budžetu za 2019 mora izdvojiti za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji 130 miliona KM koja su zakonom predviđena.

3.Program da se usvoji najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja budžeta.

4.Da se ne smije doneseni pravilnik mjenjati naknadno u toku godine.

5.Da se oformi radna grupa koja ja će raditi na izradi programa i pravilnika skupa sa ministarstvom poljoprivrede.

6.Da sva općinska i Gradska udruženja poljoprivrednika obavezno uplaćuju godišnju članarinu udruženju poljoprivrednika Federacije BiH u iznosu od 100 KM, kako bi isti adekvatno bili u službi poljoprivrednika.