Šta si pušio, pušio si: Zakon o zabrani pušenja, kazne i do 15.000 KM

Vlada Federacije BiH je na sjednici koja je održana u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, ovaj zakon zabranjuje upotrebu svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe. Za kršenje ili neprovedbu Zakona, predviđene su novčane kazne u rasponu od 250 do 15.000 maraka.

Federalna vlada danas je odlučila da Parlamentu FBiH, radi usvajanja po žurnoj proceduri, ponovo uputi Prijedlog zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Riječ je  o identičnom tekstu zakona koji je ranije razmatran i u formi Prijedloga utvrđen na Vladi Federacije BiH, a na koji su dana mišljenja Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva finansija,  kao  i  Ureda  Vlade  FBiH za zakonodavstvo  i usklađenost s propisima Evropske unije. Sukladno raspravama i sugestijama Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, preciznije su određeni stavak 1. i stavak 2. članka 46. Zakona kako ne bi bilo dilema o načinu utvrđivanja godišnjeg koeficijenta. Primjena Zakona je, također, pomjerena za 1.7.2017. godine kako bi nadležni organi imali dovoljno vremena za njegovu provedbu. Vrijednost boda je 13,6 jer je dodatnim izračunima Federalnog zavoda PIO utvrđeno da je taj koeficijent gornja granica finansijske stabilnosti penzionog sistema.

Usvojen je Plan Cesta FBiH za 2017. godinu, a u strukturi ulaganja iz javnih prihoda najveći iznos od 31,81 miliona maraka predviđen je za redovno i zimsko održavanje cesta.

Realizirajući zaključak s prošle sjednice, Vlada je povećala na 500.000 maraka sredstva namijenjena za sanaciju magistralne ceste M-14 Bihać – Bosanska Krupa (dionica kroz kanjon Une). Za sanaciju klizišta, škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza planirano je 1,99 milijuna maraka, a za rekonstrukciju i izgradnju cesta, mostova i tunela 4,1 milijuna maraka. Za poboljšanje sigurnosti prometa, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica i tunela u 2017. godini predviđeno je izdvajanje 6,18 miliona maraka. Kada je riječ o sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, 64,68 miliona maraka namijenjeno je Programu “Modernizacija cesta u FBiH”.

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera namijenjenog Željeznicama FBiH za 2017. godinu, kojim je za JP ŽFBiH namijenjeno 21.240.000 maraka, a Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji kao učešće Federacije BiH u njenom finansiranju 660.000 maraka.

Usvojen je i Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2017. godinu koji predviđa ukupne prihode od 748.645 maraka, te izvješća o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu. U kontroliranim društvima je prije dodjele ovih kredita bilo 965 zaposlenih, a nakon dodjele 1.182 radnika, što je povećanje od 22,49 posto. Ukupan godišnji prihod u ovim privrednim društvima, prije dodjele kredita, iznosio je 78.692.515, a nakon toga 91.371.642 maraka, što čini povećanje od 12.679.127 maraka ili 16,11 posto. Broj proizvodnih linija je s tri povećan na 22.

Danas je usvojeno i izvješće o radu Vlade Federacije BiH za 2016. godinu, kao i dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2017.-2019. u kojem je navedeno kako će prioriteti u ovom razdoblju biti fiskalna konsolidacija, povećanje konkurentnosti gospodarstva i intenziviranje razvoja, jačanje untrašnje društvene stabilnosti, iniciranje i provedba reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji, jačanje regionalne suradnje, kao i jačanje koordinacije i suradnje s nižim razinama vlasti u FBiH, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.