Šta se kuha u Krajini ???

Načelnici i gradonačelnici 6 općina USK-a iskazali su javno nezadovoljstvo zbog odnosa kantonalnih vlasti prema lokalnim zajednicama u proteklom periodu.

 

Kolegij načelnika i gradonačelnika Unsko-sanskog kantona održao je danas svoju redovnu sjednicu na kojoj su prisustvovali gradonačelnici Bihaća i Cazina, Šuhret Fazlić (GS) i Nermin Ogrešević (A SDA), te načelnici općina Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Bužim, Zlatko Hujić (nezavisni kandidat), Nedžad Zukanović (SDP), Armin Halitović (SDP) i Zikrija Duraković (nezavisni kandidat). Sastanku nije prisustvovao načelnik Sanskog Mosta Faris Hasanbegović (SDA), kao ni načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić (Laburistička stranka), za kojeg su ostali načelnici kazali da ne žele s njim sarađivati.

Na sastanku se govorilo o odnosu predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti kantona spram lokalnih zajednica, a iskazano je nezadovoljstvo trenutnim relacijama i tendencijama.

“Bez obzira na činjenicu da funkcioniše kolegij načelnika i gradonačelnika, u posljednje vrijeme mi nismo zadovoljni odnosom viših nivoa vlasti spram općina i gradova, Vlade i Skupštine kantona, kao niti premijera kantona. Vidljivo je da se provode određene aktivnosti koje nanose štetu građanima naših općina i gradova i zabrinuti smo šta će se dešavati s obzirom na to da ulazimo u predizborni period”, rekao je Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.

Prema njegovim riječima, krajiški načelnici i gradonačelnici i danas su se sastali jer žele da na dnevnoj bazi koordiniraju, zajednički razmjenjuju iskustva i pokreću aktivnosti. Napomenuo je da je to jedini način da se odbrane od određenih aktivnosti koje nanose štetu lokalnim zajednicama.

“Vidljivo je da su se Vlada kantona i premijer Rošić već počeli da ponašaju kao predizborni štab Stranke demokratske akcije (SDA) i povlače određene aktivnosti koje negiraju ustavnopravni položaj općina i gradova, zaobilaze općinske načelnike i gradonačelnike i provode direktne aktivnosti mimo lokalnih zajednica. To je nešto što mi ne možemo dozvoliti, odnosno da se na tako grub način krše naša ustavna prava, prava lokalnih zajednica i građana. A bojimo se da će to svakim danom biti sve gore i gore”, istakao je Fazlić.

On je kazao da Skupština i Vlada USK trebaju da stvaraju ustavnopravni okvir za djelovanje općina i gradova, donose zakone i olakšaju općinama i gradovima rad i djelovanje.

“Oni donose zakone da nam neke stvari otežaju, kao što je posljednji zakon o komunalnoj potrošnji, ali i mnogi drugi. Oni idu na to da naglašavaju utjecaj kantona, a minimiziraju utjecaj općina i gradova. Vlada kantona umjesto da se bavi onim što je njena isključiva nadležnost, kao što je zdravstvo, status bolnice u Bihaću ili sistemom obrazovanja, ona se bavi onim što je u isključivoj nadležnosti općina i gradova. Direktno ulažu u neke projekte, direktno komuniciraju sa mjesnim zajednicama i već provode predizbornu kampanju. Mi očekujemo od Vlade i Skupštine USK da donose zakone i provedbena akta da mi što lakše, brže i bolje ispunjavamo potrebe građana, a ne da politiziraju i uzimaju neke demagoške poene”, poručio je Fazlić.

Podsjećamo, da odnosi između kantonalne vlasti i osam lokalnih zajednica u USK neće funkcionisati dalo se naslutiti nakon posljednjih lokalnih izbora. Naime, aktuelnu Vladu i skupštinsku većinu u USK predvodi SDA, dok ova stranka svog načelnika od prošlogodišnjih izbora ima jedino u Sanskom Mostu. U svim ostalim općinama i gradovima čelni ljudi dolaze iz drugih političkih opcija, što je najvjerovatnije i razlog sve lošijoj komunikaciji kantonalnih i lokalnih vlasti u USK.

(Izvor: RTVUSK)