Image default
Arhiva

Šta je to “institucionalni trokut” Europske unije

Evropska unija (EU) nije savezna država kao što su to Sjedinjene Američke Države; nije niti isključivo međuvladina organizacija kao što su to Ujedinjene nacije. Evropska unija je zapravo jedinstvena.

Njezine države članice ostaju nezavisne, suverene nacije, no ujedinjuju svoj suverenitet – i tako postižu puno veću kolektivnu snagu i uticaj na svjetskoj sceni kakav same ne bi mogle ostvariti.

Ujedinjavanje suvereniteta znači, u praksi, da države članice prenose neke od svojih nadležnosti za donošenje odluka na zajedničke institucije koje su stvorile kako bi se odluke o specifičnim pitanjima od zajedničkog interesa mogle donositi demokratski na evropskom nivou.

Uopšteno govoreći, proces donošenja odluka u Evropskoj uniji i postupak zajedničkog odlučivanja uključuju tri glavne institucije:

 • Evropski parlament koji zastupa građane EU i koji ga direktno biraju;
 • Savjet Evropske unije koji zastupa pojedinačne države članice;
 • Evropsku komisiju kojoj je cilj zastupati interese Unije kao cjeline.

Ovaj “institucionalni trokut” kreira politike i zakone koji se primjenjuju širom EU. U načelu, Komisija predlaže novo zakonodavstvo, a Parlament i Savjet ga donose.

Druge dvije institucije koje imaju odlučnu ulogu su Sud Evropskih zajednica koji podržava vladavinu evropskoga prava, te Revizorski sud koji provjerava finansiranje aktivnosti Unije.

Ovlaštenja i odgovornosti ovih institucija propisani su Ugovorima koji su osnova za sve što EU radi. Oni takođe propisuju pravila i postupke koje institucije EU moraju poštivati. S Ugovorima su se saglasili predsjednici i/ili predsjednici vlada svih država članica Unije, a ratifikovali su ih njihovi parlamenti.

Osim svojih institucija, EU ima i brojna druga tijela koja imaju specijalizovane uloge:

 • Evropski ekonomski i socijalni odbor predstavlja civilno društvo, poslodavce i zaposlenike;
 • Odbor regija predstavlja regionalne i lokalne vlasti;
 • Evropska investiciona banka finansira investicione projekte EU te pomaže malim preduzećima putem Evropskog investicionog fonda;
 • Evropska centralna banka odgovorna je za evropsku monetarnu politiku;
 • Evropski ombudsman istražuje pritužbe vezane za loše upravljanje institucija i tijela EU;
 • Evropski nadzornik zaštite podataka čuva privatnost ličnih podataka;
 • Biro za službene publikacije Evropskih zajednica objavljuje informacije o Uniji;
 • Evropski biro za odabir osoblja zapošljava osoblje za institucije i druga tijela EU;
 • Evropska škola za javnu upravu pruža obuku u specifičnim oblastima za članove osoblja EU.

Osim toga, specijalizovane agencije osnovane su kako bi se bavile tehničkim, naučnim ili upravljačkim zadacima.

Related posts

Ljetos nas očekuje šou na graničnim prijelazima sa Hrvatskom

SAVJETNICI

Rad sa mladima donosi širinu, energiju i raznovrsnost

SAVJETNICI

Ove namirnice uzrokuju opasne upale u tijelu?

SAVJETNICI

Leave a Comment