Image default
Arhiva

Šta donosi novi sporazum o radu u Sloveniji?

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović i ministrica rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Republike Slovenije Anja Kopač Mrak potpisali su Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji i Protokol o izmjenama i dopunama Protokola za provođenje Sporazuma.

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji stupio je na snagu 1. marta 2013. godine, a izmjene i dopune Sporazuma i Protokola su bile neophodne zbog izmjene slovenačkog zakonodavstva u oblasti radnih migracija i rada stranaca, kojim su uvedene jedinstvene dozvole za boravak i rad.

“Danas potpisani dokumenti doprinose razvoju međudržavne saradnje u oblasti rada i zapošljavanja, podstiču mobilnost radne snage, zapošljavanje i  kontrolu tržišta rada.

Potrebno je naglasiti da su dvije strane učinile maksimalan napor da se u što kraćem roku dogovori i potpiše tekst Sporazuma s ciljem jačanja dosadašnje odlične saradnje, na osnovu partnerskog dijaloga i zajedničke odgovornosti za reguliranje migracionih tokova i promociju razvojnih politika i osiguranja općeg napretka obje ugovorne stane”, rekao je ministar Osmanović.

Ministrica rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Slovenije Anja Kopač Mrak, istakla je da sporazum garantuje sigurnost radnika koji rade u Sloveniji, veću pravnu i socijalnu sigurnost svih radnika i da sporazum svjedoči o dobroj saradnji naših građana.

Naglašeno je i da su se prilikom pregovora o izmjenama Sporazuma o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji nastojala zaštiti prava bosanskohercegovačkih državljana, čije zakonito zapošljavanje u Republici Sloveniji omogućava i ostvarivanje njihovih prava po osnovu rada.

U Sloveniji trenutno radi oko 29 000 radnika koji su državljani BiH.

Related posts

Hrana koju morate jesti ako se bavite trčanjem

Biometerološka prognoza

Djeca u BiH nedovoljno fizički aktivna

Leave a Comment