ŠTA ČEKA MALINU I SMILJE U OVOJ GODINI

Prošla godina kako za smiljare, nije bila uspješna ni za uzgajivače malina, a razlog su vremenske neprilike koje su u ključnim mjesecima zahvatile BiH.

Malina i smilje su kulture koje su u godinama iza nas proglašene kulturama budućnosti ili biljem pomoću kojeg je moguće doći do pristojne ili vrlo dobre zarade. Smilje koje uspijeva tek u Hercegovini u sklopu ogromne propagande rađene u 2015. etiketirano je kao hercegovačko zlato, a jedan kilogram pomenute, dotad manje poznate, biljke u to vrijeme koštao je čak sedam KM. U 2016. cijena je očekivano opala.

Destilerije

Sporazumom otkupljivača pred ljetnu berbu određena je cijena od 3 KM po kilogramu, što je (bez obzira na to što je prepolovljena) bila primamljiva cijena za skoro sve uzgajivače. Veliki problem za njih predstavljao je u to vrijeme manjak destilerija, odnosno činjenica da su otkupljivači bili pretrpani urodom. Dovelo je to i do kasnog branja, što je značajno utjecalo i na kvalitet smilja i eteričnog ulja.

Brojni uzgajivači koji u junu i julu nisu uspjeli prodati prispjelo smilje, kako bi spasili ono što se dalo spasiti, opredijelili su se na proizvodnju ulja u svojoj režiji. Dostupno im je bilo nekoliko malih, privatnih destilerija koje su uslugu skupo naplatile. Do danas (pola godine kasnije) većina uzgajivača koji su proizveli ulje nije ga prodala pošto otkupljivači “vjeruju samo svom proizvodu“.

Do kraja godine situacija na tržištu ipak se popravila, pa jesenja berba nije donijela slične probleme. Uzgajivači su uspjeli prodati urod, i to čak i po nešto većoj cijeni od tri KM (dosezalo do 3,30 KM). Šta donosi 2017, teško je predvidjeti, ali poznajući pohlepu otkupljivača i trenutnu ponudu na tržištu koja je znatna, mogu se očekivati, nažalost, nova pojeftinjenja. Uzgajivači se ipak nadaju da će cijena i u 2017. ostati kao i u prošloj godini. Značajno je spomenuti da u budućnosti ipak ne bi trebalo doći do problema s plasmanom.

 Proizvođači sami pravili ulje - Šta čeka smilje i maline u 2017.
Proizvođači sami pravili ulje

Nedavno ispraćena godina kako za smiljare, nije bila uspješna ni za uzgajivače malina, a razlog su vremenske prilike ili bolje reći neprilike koje su u ključnim mjesecima zahvatile BiH. Urod je, prema riječima Gorana Papića iz kompanije Natural Food, koja se bavi preradom jagodičastog voća, bio u prosjeku manji za 40 posto u odnosu na 2015. Također, kvalitet voća bio je značajno slabiji u poređenju s prethodnim sezonama.

Zatvoreno tržište

– Generalno je otkup bio veći s obzirom na veći broj kooperanata u odnosu na prethodnu godinu. Današnja situacija posebno je teška za sve otkupljivače s obzirom na to da je prošlogodišnja malina preplaćena. Raspolažemo punim hladnjačama, dok je izvoz u inostranstvo sve manji. Neke zemlje koje su dugogodišnji izvoznici maline imale su, za razliku od nas, uspješnu sezonu, što nam je praktično zatvorilo tržište i prekinulo potražnju, kaže Papić.
Upozorava i da je izvoz posljednjih mjeseci pao za čak 35 posto, kao i da predviđanja za 2017. nisu optimistična.

– Lako možemo doći u situaciju da otkupljivači neće imati kapacitet da prime novu robu. Stvar je pomalo zamršena pošto brojne institucije daju subvencije za proširenje proizvodnje zapostavljajući, svjesno ili ne, ostale segmente u lancu, a što nas vodi ka potpunom disbalansu s kojim bismo se lako mogli susresti u 2017. Ukoliko predstojeća bude godina normalnog uroda, ne znam gdje će se smjestiti između pet i sedam tona maline, pošto u BiH nemamo ni lager. Bojim se da će usljed svega ljudi izgubiti motiv za proizvodnju, podsjetio je Papić.

(Članak je preveden i na engleski jezik:

What awaits immortelles and raspberries in 2017
Last year was not successful for growers of raspberries and immortelles, the reason being the poor weather conditions that affected BiH during crucial months.

Immortelle growers now make their own oil / Foto: Ilustracija
Raspberry exports fell by 35 percent / Foto: Ilustracija
Immortelle growers now make their own oil / Foto: Ilustracija
Raspberry exports fell by 35 percent / Foto: Ilustracija

Raspberries and immortelles were once seen as cultures of the future, as herbs that allowed for decent or even large profit margins. The immortelle plant, which only grows in Herzegovina, was labeled “Herzegovinian gold” after the large advertising campaign in 2015, and one kilogram of immortelles could cost up to seven KM. As expected, the price declined in 2016.

Distilleries

Buyers agreed on a price of 3 KM per kilogram before summer’s harvest. This was, (regardless of the fact that the price halved compared to last year) tempting for almost all growers. The issue, however, was a lack of time in the distilleries, and the fact that crops became too crowded. It resulted in late harvesting, which greatly affected the quality of the immortelles and Helichrysum essential oils. Many of the growers who failed to sell the immortelles in June and July were destined to start producing oil at their own farms. The alternatives were private factories that charged much for their services. To date (six months later), most of the growers who produce the oil at home were not able to sell it because buyers “only trust their own products.”

By the end of the year the market situation improved, however, and the autumn harvest did not bring about similar problems. Growers were able to sell their crop, even at a somewhat higher price than 3 KM (reaching up to 3.30 KM). What 2017 will bring is difficult to predict, but considering the greed of buyers and the considerable supply currently on the market, new price cuts can be expected, unfortunately. Growers still hope that the price in 2017 will stay the same as last year. It is important to mention that the placement of the goods is not expected to be a problem in the future.

Immortelle growers now make their own oil
Like for the growers of growers of immortelles, this past year has not been successful for raspberry growers either, the reason being the weather difficulties that affected BiH during key months. The yield was on average 40 percent lower compared to 2015, according to Goran Papić from Natural Food, a company engaging in the processing of berries. Also, the quality of the fruit was significantly lower compared to previous seasons.

A closed market

“Overall, the number of purchases were higher due to a higher number of subcontractors compared to the previous year. Today's situation is especially difficult for purchasers because raspberries were overpaid last year. We have fully refrigerated compounds, but exports are declining. Other countries that are long-standing raspberry exporters had a successful season, creating a virtually closed market and cutting off demand, says Papić.

He warns that exports last month fell by as much as 35 percent, and forecasts for 2017 are not optimistic.

“We can easily get into a situation that buyers will not have the capacity to receive new goods. It is complicated because many institutions provide subsidies for production expansion, while neglecting, consciously or not, other segments of the supply chain, leading us to a complete imbalance that could easily come in 2017. If this coming year brings an average-sized harvest, I do not know where we will accommodate five to seven ton of raspberries, because BiH does not have a lager. I fear that people will lose their motivation to produce, concluded Papić.

Translated by: Tea IVANOVIĆ ZA OSLOBOĐENJE