Šta će biti s hladnjačama punih malina?

Hladnjače su pune smrznute maline i još uvijek čekaju kupca.

Zabrinuti su i vlasnici hladnjača (zadruge i preduzeća) kao i poljoprivredni proizvođači tj. malinari. Vlast i „velika udruženja“ mudro ćute i čekaju rasplet koji sigurno ne može biti dugoročno povoljan za sve igrače. Svi se pitaju , šta se to dešava sa „crvenim zlatom“ i kako nastaviti dalje?

Prošle godine u svijetu je proizvedeno 425 200 t maline, od čega je najviše proizvedeno u Srbiji 110 000 t, zatim Poljskoj 80 000 t, USA 66 000 t, Čileu 40 000 t….. i na desetom mjestu je BiH sa proizvodenih 10 267 t maline što predstavlja ogroman uspjeh i mnogo uposlenih u ovoj branši.

Najviše se prodavalo i izvozilo u Srbiju 36 % (izvoz radi izvoza u EU i dopunske prerade), zatim Švedsku 18 %, Njemačku 12 %, Tursku 8 %, Švicarsku 5 %, Austriju 5 %, Belgiju 4 %, Mađarsku 3 %,…. Dakle uglavnom se izvozilo u EU i nešto u Tursku.

Od 2014. godine do 2015. godine količina novih zasada maline u BiH se povećala za 988 ha i sada je pod malinom 2643 ha zemlje. Za ovih cca 10 000 t prodate maline naplaćeno je 50,6 miliona KM, što čini 34 % ukupnog izvoza voća i povrća iz BiH u 2015. godini. Prosječna cijena prodate (rolend, griz) maline je bila 4,87 KM.

Kapacitet hladnjača u ZDK trenutno iznosi oko 5000 t koje su popunjene sa smrznutom malinom 60-70 %, bez HIFA-ine hladnjače u Doboju koja otkupljuje malinu sa prostora ZDK. Neki hladnjačari još nisu u potpunosti izmirili obaveze prema proizvođačima malina, jer  nisu prodali maline. U ovoj branši u ZDK prihode ostvaruje  cca 6000 ljudi, a u sezoni berbi taj broj se penje i preko 12 000 angažovanih ljudi.

Iako za 2016. godinu nema još zvaničnih podataka, cijenimo da je u ZDK zasađeno skoro duplo više novih zasada nego ranijih godina i za očekivati je veliki problem iduće godine, jer i kada bi se otkupljivala malina, njena proizvodnja će prevazići postojeće kapacitete hladnjača.

Malina će se otkupljivati samo ako hladnjačari prodaju malinu od ove godine čime bi oslobodili prostor.

Kako će se razvijati ova priča, pred nama je …

Sretno svima nama.

Vaš portal pravisavjeti.info