Spriječi zamagljivanje stakala u automobilu (VIDEO)

Svima nam se desilo da zamagli šajba u automobilu. Zamagljivanje šajbe automobila je posljedica viška vlage pa je najbolje riješenje ukloniti taj višak.

Sigurno se već pitate, ali kako?

Za vas donosimo rješenje…

Sve što vam treba su čarape i silicijski pijesak za mačke. Taj pijesak izrađen je od osušenog silicijskog gela i zahvaljujući svojoj moći super-upijanja ispod mačke ga nije potrebno mijenjati i do mjesec dana (to se odnosi samo na urin).
Isti materijal koristi se primjerice i u bočicama s tabletama kako bi njihov sadržaj ostao suh.

Evo što trebate napraviti: