ŠOKANTNO: EU nam prodaje zaraženi krompir

Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz i naložila povrat pošiljaocu šest pošiljki sjemenskog krompira u količini od oko 77 tona porijeklom iz Danske, Luksemburga, Holandije i Njemačke, jer je kod istih utvrđeno prisustvo regulisanog štetnog organizma “Fusarium sp.”.
Kako je saopćeno iz ovog inspektorata, u toku redovnog fitosanitarnog pregleda pošiljki bilja pri uvozu, izvršeno je uzorkovanje sjemenskog krompira za laboratorijsku analizu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, a koju je izvršila JU Poljoprivredni institut RS. U analiziranim uzorcima sjemenskog krompira utvrđeno je prisustvo regulisanog štetnog organizma “Fusarium sp.” u procentima od šest do 14 posto, a dozvoljeni procenat je jedan posto.

“U toku proljetne i jesenje sjetvene sezone posebna pažnja fitosanitarnih inspektora usmjerena je na kvalitet i sigurnost poljoprivrednog repromaterijala koji se uvozi, prometuje i koristi u RS-u. Vrši se sistematsko uzorkovanje sjemena u skladu sa unaprijed definisanim potencijalnim rizicima, a sve u cilju sprečavanja unosa karantinski štetnih organizama u BiH i zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje”, navodi se u saopćenju.

U prethodnim danima inspekcija je prvobitno zabranila uvoz dvije pošiljke sjemenskog krompira u količini od 47,5 tona porijeklom iz Holandije i Francuske, te još pomenutih šest pošiljki sjemenskog krompira.

“S obzirom da je porijeklo zaraženih pošiljki iz država koje su ozbiljni proizvođači sjemenskog krompira u Evropi, može se uočiti da je u toku prošle godine u zemljama EU bilo problema sa proizvodnjom sjemenskog krompira.

Imajući u vidu da je protok roba između entiteta slobodan, o zabrani uvoza zaraženih pošiljki obavijestili smo nadležnu federalnu inspekciju, a u cilju sprečavanja uvoza ovakvog sjemenskog krompira na graničnim prelazima FBiH”, zaključuje se u saopćenju ovog inspektorata.