Slušaj me očima

Mlada je mama u kuhinji pripremala večeru usredočena na pripremu prženih krompira.

Htela je učiniti sve da njena djeca budu zadovoljna, jer je to bilo jedno od njima najdražih jela.
Najmlađi sin,je navršio tek četiri godine, pričao je o napornom danu u maloj školi, o onome što je sve vidio i što su radili.
Mama je odgovarala mrmljajući i menjajući ton da pokaže kako prati priču i saosjeća sa sinom.
Odjednom osjeti kako je neko vuče za haljinu i viče: “Mama!”

Za portal www.pravisavjeti.info piše: Gordana Davidović
Mama kimnu glavom, promrmlja nešto usput, no povlačenje za haljinu nije prestalo, a ni glasni pozivi.
Odgovarala je na uobičajeni način pazeći da krompiri ne izgore.
Nakon nekoliko minuta njezin je sinčić svom snagom povukao haljinu, tako da je bila prisiljena sageti se da ga vidi.
On joj svojim ručicama obuhvati lice, privuče ga svojemu i reče:
“Mama, slušaj me očima!”
Slušati nekoga očima znači reći mu:
“Važan si mi.”
Sve važne stvari prolaze kroz oči.

Za portal www.pravisavjeti.info piše: Gordana Davidović