Sječete li drva ispravno ili ne? Provjerite!

Povlačenje kod sječe stabala je u smjeru suprotnom od smjera pada stabla pod kutem od 45° u lijevu ili desnu stranu.

Iz iskustva znamo da se sječa stabla izvodi nepravilno i takvi postupci izazovu štetu, materijalnu ali nekad i izazovu tjelesne povrede, da bi to spriječili, odlučili smo napisati tekst na ovu temu.

Za portal PRAVI SAVJETI.info piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Preporučujemo da radove oko sječe stabala i kresanja grana obavlja samo iskusna osoba i ona koja je za to obučena.

Prije sječe drveta poduzmite ove radnje:

• na području sječe ne smiju se nalaziti posmatrači,
• na mjestu sječe nalaze samo osobe koje obavljaju rad na sječi,
• područje oko stabla mora biti očišćeno kako bi povlačenje kod sječe bilo bez prepreka. 


Kod sječe stabala mora se voditi računa o ovim detaljima:

• Koji je prirodni nagib stabla
• Asimetričnoj granatosti stabla
• Smjeru i brzini vjetra, s tim da se kod jakog vjetra moraju obustaviti radovi na sječi.

Ako na radilištu radi više osoba na sječi stabala, međusobna udaljenost između njih mora biti najmanje dvije i pol visine stabala. Oko stabla koje je određeno za sječu prvo treba očistiti prostor od grana, grmlja i ostalih prepreka koje bi ometale rad sjekača prilikom sječe te očistiti prostor za povlačenje sjekača koji uvijek mora biti pod kutem od 45° u smjeru suprotnom od smjera pada stabla.

Postupak sječe treba početi sa odabirom smjera obaranja stabla, zatim s obradom žilišta stabala kod kojih je ono izraženo. Cilj obrade žilišta je formiranje okruglog presjeka pridanka stabla kako bi se ono kod sječe što pravilnje srušilo na tlo. Žilište se obrađuje tako da se prvo napravi okomiti, a zatim horizontalni rez. Isječke žilišta treba skloniti iz zone kretanja sjekača.

Nakon obrade žilišta, na stablu se u odabranom smjeru rušenja stabla izrađuje zasjek. Zasjek se izrađuje do dubine od 1/5 promjera stabla i to na način da se prvo obavi horizontalni rez te nakon toga kosi rez pod kutem od 30 do 45°.Zasjek treba izvesti što je moguće niže. Ispravno izveden zasjek je kad se rezovi unutar stabla spoje. Nakon izrade zasjeka potrebno je izvršiti provjeru smjera zasjeka, kako on ne bi odstupao od odabranog smjera rušenja stabla. Nakon izvršene provjere sa suprotne strane zasjeka vrši se potpiljivanje. Visina potpiljivanja je na 1/10 promjera stabla iznad razine dna zasjeka. Kod izrade potpiljka važno je imati na umu da se između potpiljka i zasjeka ostavi dio neprerezanih drvnih vlakanaca (širina od 1/10 promjera stabla) koji se naziva prelomnica. Uloga prelomnice je kontrola (usmjeravanje) pada stabla.

Kada nema prelomnice postoji opasnost od nekontroliranog pada stabla te ozljeđivanja sjekača. Istovremeno sa potpiljivanjem potrebno je koristiti klinove koji se zabijaju u potpiljak i koji pomažu u usmjeravanju pada stabla. Kod stabala čiji je promjer manji ili jednak duljini vodilice izvodi se jednostavni lepezasti rez na način da se motorna pila postavi oslonim kandžama neposredno iza prelomnice i zakreće oko te okretne točke.Kod stabala čiji je promjer veći od duljine vodilice radi se premještajući lepezasti rez. Prvi rez se radi tako da vrh vodilice uđe u drvo neposredno ispred prelomnice. Prilikom takvog reza koriste se oslone kandže kao okretna točka i pila se premješta za rez što je moguće manje. Pri premještanju vodilica mora neprekidno ostati u rezu radi izbjegavanja neravnog potpiljka. Zadnji rez se vodi sve do prelomnice pri čemu treba paziti da ostane neprerezana.Kod osobito debelih stabala prijeizvođenja premještajućeg lepezastog reza izvodi se ubodni rez u zasjek kako bi se prerezala zona srca stabla. Ubodni rez se primjenjuje kada je promjer stabla veći od dvostruke duljine vodilice.

Prerezivanje trupaca, kresanje grana

Kod prerezivanja gdje treba rezanje raditi ubodnim rezom i kod kresanja grana preporučuje se koristiti lanac sa člancima koji ublažavaju povratni udar. Kod kresanja grana motornu pilu treba podupirati (rezati gornjom stranom vodilice) i pritom izbjegavati rezanje vrhom vodilice. Kod prerezivanja grana posebnu pozornost treba obratiti na grane koje su pod napetošću.

Deblo ili grana koje je pod napetošću prvo treba zarezati na tlačnom dijelu (u zoni u kojoj djeluju sile tlaka), a zatim izvršiti prerezivanje na vlačnom dijelu (u zoni u kojoj djeluju sile vlaka). U suprotnom najčešće dolazi do uklještenja vodilice s lancem u prorezu. Drvo koje leži na tlu, na mjestu gdje se vrši prerez ne smije dodirivati tlo jer postoji mogućnost od oštećenja lanca.