Sedmine i četeresnice – praksa i običaj će vremenom isceznuti

Esselamu alejkum! Interesuje me vas stav, odnosno stav Islamske zajednice oko slijedećih stvari:
Održavanje sedmine i četeresnice poslije preseljenja, umrlom. Ima li dokaz da je dozvoljeno ili pohvaljeno te da li se praktikovalo takvo nešto u Poslanikovo vrijeme ili poslije u vrijeme Halifa?

Odgovor: 
Učenje sedmina i četeresnica nije bila poznata praksa u vrijeme Poslanika a.s. i Halifa na pravom putu. Nema posebnih dokaza da je to dozvoljeno, ali ni posebnih dokaza da je zabranjeno, osim općeg pravila da u ibadetima nije dozvoljena inovacija, pa bi ta vrsta učenja, prema tom pravilu predstavljala bid'at – novotariju.
Ne mislimo da se treba previše baviti ovim pitanjem, tim prije što niko od imama ne nameće tu praksu kao obaveznu. Samo učenje ili neučenje sedmina i četeresnica neće bitnije promijeniti stanje živih muslimana, pa ni onih umrlih, nabolje ni nagore. Mnogo više vremena treba provesti u tumačenju Kur'ana živima nego u njegovom učenju mrtvima.
Spomenuta praksa i običaj će vremenom iščeznuti pa nema potrebe trošiti energiju u tom pravcu. Nema neke štete čak i ako se ti običaji prakticiraju.

Na pitanje odgovorio: dr. Enes Ljevaković, fetvei-emin/Islamskazajednica.ba